אושר אתמול תיקון חקיקה לטובת מתן הנחות ארנונה

בהמשך לפנייתו של נשיא התאחדות התעשיינים, ד״ר רון תומר, לשר הפנים, אריה דרעי, אנו שמחים לבשר כי אושר היום תיקון חקיקה לטובת מתן הנחות ארנונה לעסקים.
טרם פנייתו של נשיא התאחדות התעשיינים לשר, החקיקה פסלה אפשרות לקבלת הנחות ארנונה בעסקים אשר לא הסדירו את תשלומי הארנונה עד לתאריך 31 בדצמבר 2020.
בהתאם לתיקון החקיקה, הנחות הארנונה יינתנו לעסקים, כאשר המועד הקובע להסדרת חובות תשלומי הארנונה נדחה ועומד על 31 בדצמבר 2021.