icon תמריצים ממשלתיים מימון ואשראי מרחב מוניציפאלי

אביב חצבני

המומחה החדש שלך בנושאים הבאים:

 

הזירה העסקית והחדשנות
 

ליווי מקצועי בבניית תמהיל ההשקעה
 

מענקים וכלי סיוע ממשלתיים (כניסה למרכז מידע לתמריצים)
 

רשות ההשקעות

 • מענקי השקעה – מכונות, מבנים וציוד
 • מענקי תעסוקה לקליטת עובדים חדשים
 • מס חברות מופחת - מפעל מועדף
  הטבות ליצואנים עקיפים וקבלני משנה
   

מו"פ וחדשנות - רשות החדשנות

 • זירת ייצור מתקדם – מענקי השקעה במו"פ באמצעות מסלול מכינת המו"פ, מופ"ת (מחקר ופיתוח בתעשייה) ומסלול מעבר מפיתוח לייצור
 • זירת תשתיות ידע – פרוייקטי מו"פ פורץ דרך לחברות התעשייה בשיתוף האקדמיה
 • תוכניות מו"פ בינלאומיות
   

מינהל סחר חוץ

 • תוכנית כסף חכם ותוכנית של"ב לעידוד הייצוא
   

מימון ואשראי 

 • קרנות הלוואה לטווח ארוך - חידוש הציוד בתנאים מיוחדים
 • קרנות הלוואה להון חוזר
 • הלוואות מגורמי מימון חוץ בנקאיים
 • קרן לעסקים במצוקה
 • קרנות השקעה
 • שיתוף פעולה עם הבנקים.
 • פקטורינג
 • השקעות במודל ESCO
   

זירת המיסוי

 • הטבות מס ומס חברות מופחת
 • מע"מ

 

מוכנות לחירום והמשכיות עסקית

 • קשר מקצועי עם רח"ל, פיקוד העורף ומשרדי הממשלה.
 • ליווי מקצועי בבחינת ההתאמה להגדרת מפעלים חיוניים.
 • בניית תוכנית המשכיות עסקית ומוכנות לחירום פנים מפעלית.
 • ליווי מקצועי בהגשת וקבלת פיצויים בגין נזק עקיף לאור סבבי לחימה ו/או מלחמה ו/או אפידמיולוגי.
 • מתן מענה בסבבי לחימה ומשברים באמצעות הפעלת חדר מצב לתעשייה. 

 

רישוי עסקים ואזורי תעשייה

 • ליווי בהרחבת / העתקת מפעל – הקצאות קרקע בפטור ממרכז
 • ליווי מקצועי בהליך קבלת וחידוש רישיון עסק
 • התמודדות עם תהליכי תכנון ובנייה מיסוי מוניציפאלי  - ארנונה, אגרות והיטלים
 • מים וביוב

 

הזירה המוניציפאלית

 • מיסוי מוניציפאלי  - ארנונה, אגרות והיטלים וחיובים רטרואקטיביים
 • מים וביוב

 

קהילות מקצועיות, פורומים וועדות מקצועיות לשירות התעשיין

 • פורום סמנכ"לי כספים בתעשייה
 • ועדת תכנון ובנייה
 • ועדת משנה למטבע חוץ
 • פורום מנהלי חדשנות ו-Open innovation
 • קהילת ייצור מתקדם (בבנייה)
 • פורום מנהלי רכש (בבנייה)
 • ועוד.
אביב חצבני

כאן לשירותכם,

ליצירת קשר:


כתובת : רחוב המרד 29, תל אביב


טלפון : 03-5198806
052-6893720