icon אנרגיה וגז טבעי

אלעד נצר

המומחה החדש שלך בנושאים הבאים:

 

  • גז טבעי – הנגשת הגז הטבעי למפעל
  • בדיקת חשבונות חשמל ודלקים
  • צירוף מפעלים להסדרי רכש חשמל פרטי
  • מענקים להתייעלות אנרגטית והסבה לגז טבעי
     
אלעד נצר

כאן לשירותכם,

ליצירת קשר:


כתובת : רח' המרד 29, ת"א


טלפון : 03-5198739
050-7194700