icon
ענפי הנייר, הקרטון,
הדפוס והאריזה

הענף מאגד את יצרני הנייר ומוצריו, לרבות אריזות נייר וקרטון, את בתי הדפוס ואת יצרני אריזות הפלסטיק. הענף פועל לקידום האינטרסים של המפעלים בענפים אלו, לרבות העלאת רמת איכות המוצרים, פעילות במרחב התקינה, סיוע בהתמודדות עם הקשיים והאתגרים איתם מתמודדים היצרנים בענף. 

זאת, בנוסף לעידוד פעילות יצרנים אלה והעלאת הרמה המקצועית של העובדים, על ידי בניית תוכניות הכשרה שונות וימי עיון, בהם מוצגים החידושים הטכנולוגיים בתחום.
 

לוח אירועים


כפתורי סינון אירועים על פי פרמטרים

בעלי תפקידים

הראל בן דוד

שם: הראל בן דוד

תפקיד:

ראש תחום פלסטיקה, גומי ואריזות, מנהל המכון הישראלי לאריזה

טלפון: 03-5198801
052-2777781