icon סקרים ומחקרים / השוואות בינלאומיות

מילה סויפר – פז

המומחה החדש שלך בנושאים הבאים:

  • מידע כלכלי שוטף – התפתחויות בארץ ובעולם
  • מצגות כלכליות – בעברית ובאנגלית
  • נתוני בנצ'מרק - סקר שכר בתעשייה, מגמות ענפיות
  • סקירות ותחזיות על מחירי חומרי גלם 
מילה סויפר – פז

כאן לשירותכם,

ליצירת קשר:


כתובת : רח' המרד 29, ת"א


טלפון : 052-6953223 / 03-5198810