מענקים

מסננים

גודל מחזור מקסימלי במיליוני שקלים
אזור בארץ
סטאטוס
מפעל מייצא או מעוניין בייצוא
כמות מועסקים מקסימלית

תוצאות / נמצאו 32 כלים הדפס את כל המענקים

שם המענק
פרטי המענק
 • שם המענק
  הטובים לתעשייה
 • מטרת המענק
  סיוע בהשתתפות שכר העובדים
 • תנאי סף 1
  אזור עדיפות לאומית או בירושלים
 • תנאי סף 2
  המפעל יישא בעלות שכר חודשית לסטודנטים שלא תפחת מ-7,000 שקלים לכל עובד
 • תנאי סף 3
  תקופת העסקה מינימלית של 12 חודשים רצופים
 • סטאטוס
  בהקפאה
 • רשות אחראית
  רשות ההשקעות
פרטים ליצירת קשר
 • שם
  דניאל פינטו
 • טלפון
  03-5198802
 • אימייל
  danielp@industry.org.il
תאור המענק צור קשר

מטרת התכנית לסייע לעסקים שבבעלותם מפעלים תעשייתיים באזורי עדיפות לאומית ובירושלים, המעוניינים להעסיק סטודנט/ים שאושר/ו במבחן תמיכות לתוכנית 'הטובים לתעשייה', לתקופה של 12 חודשים רצופים.

מפעלים המעוניינים לקחת חלק בתוכנית ועונים על תנאיה, יכולים לקבל מענק עד לגובה של 20,000 שקלים במהלך כל תקופת הסיוע, עבור השתתפות בשכר הסטודנטים.

לחוזר המנכ"ל של התוכנית

פרטי המענק
 • שם המענק
  הקמת מבנים להשכרה לתעשייה עתירת הידע בישובי המיעוטים
 • מטרת המענק
  סיוע כספי להקמת מבני תעשייה
 • תנאי סף 1
  חברות טכנולוגיה עילית/ מעורבת עילית
 • תנאי סף 2
  שטח המבנה המינימלי יהיה 5,000 מ"ר
 • תנאי סף 3
  המבנה יוקם באחד מיישובי המיעוטים
 • סטאטוס
  בהקפאה
 • רשות אחראית
  רשות ההשקעות
פרטים ליצירת קשר
 • שם
  דניאל פינטו
 • טלפון
  03-5198802
 • אימייל
  danielp@industry.org.il
תאור המענק צור קשר

מטרת המסלול הינה לסייע בהקמת מבנים להשכרה ביישובי מיעוטים לתעשייה עתירת הידע וזאת על מנת לייצר מוקדי ידע וחדשנות בתוך יישובי המיעוטים .

תנאי המסלול:

1.המסלול מיועד לחברות הנכללות בסיווג תעשייה טכנולוגית עילית או מעורבת עילית לפי הגדרת הלמ"ס

2.שימוש הקרקע עליו יוקם המבנה יהיה תעשיית עתירת הידע

3.שטח המבנה שיוקם יהיה לפחות 5,000 מ"ר                                                                                                 

4.המבנה יוקם באחד מיישובי המיעוטים כמפורט בקישור : https://www.gov.il/BlobFolder/policy/economy-dgi-instructions-04-57/he/instructions_4-57_Ins4.57-appendix2.pdf

5.שיעור הסיוע שיינתן בגובה של עד 10 מיליון ש"ח או 20% מסך התוכנית המשוערת (הנמוך מביניהם)

 

להוראת המנכ"ל המלאה למסלול: https://www.gov.il/he/departments/policies/economy-dgi-instructions-04-57


 

פרטי המענק
 • שם המענק
  התייעלות אנרגטית והפחתת פליטות
 • מטרת המענק
  עידוד הטמעת טכנולוגיות המפחיתות את כמות הפליטות, ותורמות להתייעלות אנרגטית
 • תנאי סף 1
  היקף מחזור המכירות לא עולה בשנה הקלנדרית על 400 מיליון ₪
 • תנאי סף 2
  הפרויקט צפוי לצמצם את היקפן הכולל של פליטות גזי חממה, הפחתה לא תפחת מ-200,000 קו"טש בשנה או 120 טון פליטות בשנה
 • תנאי סף 3
  החזר ההשקעה של הפרויקט לא יעלה על 10 שנים
 • סטאטוס
  פתוח
 • רשות אחראית
  רשות ההשקעות
פרטים ליצירת קשר
 • שם
  אלעד נצר
 • טלפון
  03-5198739
 • אימייל
  elad@industry.org.il
תאור המענק צור קשר

מסלול מענקים בסך 69 מיליוני ₪, להפחתת פליטות והתייעלות אנרגטית:

התכנית מיועדת למעוניינים לבצע פרויקט להפחתת פליטות והתייעלות אנרגטית כדוגמת: החלפת יחידת קירור, מזגנים, מדחסים, שדרוג מערכות תאורה, החלפת מונעים, וכ'ו

 

גובה המענק יהיה עד ל- 20% מסך ההשקעה המזכה (תקרה של 3 מיליון ₪) או עד 40% עבור התקנה מסחרית של טכנולוגיה ישראלית חדשנית (תקרה של 6 מיליון ₪).

 

מועד האחרון להגשת בקשות – 05.11.2020 בשעה 18:00

לחוזר המנכ"ל של התוכנית

פרטי המענק
 • שם המענק
  יעוץ לעסקים
 • מטרת המענק
  יעוץ לעסקים קטנים ובינוניים
 • תנאי סף 1
  מפעלים המעסיקים עד 100 עובדים
 • תנאי סף 2
  מחזור מכירות שנתי עד 100 מיליון ₪
 • תנאי סף 3
 • סטאטוס
  פתוח
 • רשות אחראית
  הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים
פרטים ליצירת קשר
 • שם
  דניאל פינטו
 • טלפון
  03-5198802
 • אימייל
  danielp@industry.org.il
תאור המענק צור קשר

התכנית שמה דגש על מיפוי מקצועי של צרכי העסק, ליווי אישי ועסקי ותכנון של חבילת ייעוץ מודולרית, המורכבת ממסלולי התמחות שונים בהובלת מיטב היועצים בשוק העסקי.

במסגרת התכנית בעלי עסקים זכאים לקבלת סיבסוד של 15-150 שעות ייעוץ, בהתאם לגודל העסק ובכפוף לתנאי התכנית.

יובהר כי ניתן לעמוד רק באחד מתנאי התכנית

לחוזר המנכ"ל של התוכנית

פרטי המענק
 • שם המענק
  כסף חכם
 • מטרת המענק
  עידוד ייצוא
 • תנאי סף 1
  היקף ייצוא מינימלי מיליון ₪
 • תנאי סף 2
  מחזור מכירות עד 200 מיליון ₪
 • תנאי סף 3
  ניסיון מוקדם ביצוא
 • סטאטוס
  סגור
 • רשות אחראית
  מינהל סחר חוץ
פרטים ליצירת קשר
 • שם
  איתי נקש
 • טלפון
  03-5198719
 • אימייל
  itai@industry.org.il
תאור המענק צור קשר

תוכנית כסף חכם מיועדת לחברות בהיקף מכירות עד 200 מיליון ₪ וניסיון מוקדם ביצוא.

במסגרת התוכנית ניתן סיוע לחברות ישראליות המעוניינות להתחיל לייצא ליעד נוסף בחו"ל במטרה להשיג גידול משמעותי בהיקף המכירות.

הסיוע ינתן עבור מימון הוצאות שיווקיות של עד 50% ובסכום כולל של עד 500 אלף ש"ח למשך שנתיים

כמו כן, אוכלוסיות מיעוטים כהגדרתן בחוזר המנכ"ל יהנו משיעור מימון של 75%.

לשווקים מועדפים: הודו, סין ויפן, השתתפות במימון 50% ובסכום כולל של עד 750 אלף ש"ח למשך שלוש שנים. 

לתושמת לבכם כי בתוכנית זו תתכן דרישת תשלום תמלוגים

לחוזר המנכ"ל של התוכנית

פרטי המענק
 • שם המענק
  מופ"ת (מו"פ בתעשייה)
 • מטרת המענק
  עידוד הטמעת תהליכי חדשנות טכנולוגית
 • תנאי סף 1
 • תנאי סף 2
 • תנאי סף 3
 • סטאטוס
  פתוח
 • רשות אחראית
  הרשות לחדשנות
פרטים ליצירת קשר
 • שם
  דניאל פינטו
 • טלפון
  03-5198802
 • אימייל
  danielp@industry.org.il
תאור המענק צור קשר

מטרת מסלול מופ"ת (מו"פ בתעשיה) הינה לעודד מפעלי תעשייה מוטי ייצור לקדם ולהטמיע תהליכי חדשנות טכנולוגית .

המסלול מיועד: לחברות המשתייכות לתעשיית הייצור המסורתית, מעורבת - מסורתית, מעורבת עילית או עילית.

חברות המשתייכות לעשייה הייצור העילית או המעורבת עילית נדרשות לעמוד בשני התנאים במצטבר:

1. מספר עובדי הייצור בו הינו לפחות 30% ולא פחות מ-3 עובדים. 2. מספר עובדי המו"פ הוא עד 10% ולא יותר מ- 25 עובדים.

במסגרת התכנית תינתן תמיכה בשיעור של 30% - 50% מהוצאות המו"פ של תכניות שאושרו 
תינתן תוספת של 10% לתיקי מו"פ המבוצעים באזור פיתוח א'
תינתן תוספת של 10% אם לפחות 30% מתקציבו המאושר של התיק יבוצע במכון מחקר תעשייתי  מוכר. 

*מותנה בתשלום תמלוגים במידה והמיזם נושא רווחים- פטור מתמלוגים לתעשייה המסורתית, מעורבת-מסורתית, מעורבת-עילית עד לשנת 2020.

לחוזר המנכ"ל של התוכנית

פרטי המענק
 • שם המענק
  מחקר ופיתוח בתחומי הגנת הסביבה
 • מטרת המענק
  פיתוח ויישום טכנולוגיות חדשניות בתחומי הגנת הסביבה (קלינטק)
 • תנאי סף 1
 • תנאי סף 2
 • תנאי סף 3
 • סטאטוס
  פתוח
 • רשות אחראית
  רשות החדשנות
פרטים ליצירת קשר
 • שם
  דניאל פינטו
 • טלפון
  03-5198802
 • אימייל
  danielp@industry.org.il
תאור המענק צור קשר

מטרת התכנית היא תמיכה בטכנולוגיות חדשניות בתחומי הגנת הסביבה, לרבות:
1. פיתוח ויישום טכנולוגיות חדשניות בתחומי הגנת הסביבה (קלינטק) ובחינת היתכנותן בקנה מידה תעשייתי ובקרב לקוחות רלוונטיים.
2. פיתוח ויישום טכנולוגיה המביאה להפחתת השימוש במשאבי טבע ו/או להפחתה בפליטות של מזהמים.
3. היווצרות וצמיחת חברות שלמות ובנות קיימא בתחומי הגנת הסביבה בישראל, באמצעות קידום פתרונות טכנולוגיים חדשניים

במסגרת התכנית ניתן לקבל תמיכה כספית בשיעור של 50%-20% מהוצאות המו"פ המאושרות.

על המוצרים המוגשים להיות בשלים להרצה וללא תכולות מו"פ משמעותיות

לחוזר המנכ"ל של התכנית

פרטי המענק
 • שם המענק
  מימד
 • מטרת המענק
  לקדם מחקר ופיתוח צבאי/ ביטחוני ומסחרי בעל יישומים דואליים, המהווים מצד אחד תרומה לביטחון המדינה ומצד שני בסיס לפוטנציאל כלכלי.
 • תנאי סף 1
  מחזור עד 50 מיליון דולר מכירות בשנה
 • תנאי סף 2
 • תנאי סף 3
 • סטאטוס
  פתוח
 • רשות אחראית
  הרשות לחדשנות
פרטים ליצירת קשר
 • שם
  דניאל פינטו
 • טלפון
  03-5198802
 • אימייל
  danielp@industry.org.il
תאור המענק צור קשר

 מסלול זה תומך בפיתוח פתרונות יצירתיים לצרכים צבאיים ושווקים מסחריים במטרה לקדם מחקר ופיתוח צבאי/ ביטחוני ומסחרי בעל יישומים דואליים, המהווים מצד אחד תרומה לביטחון המדינה ומצד שני בסיס לפוטנציאל כלכלי.
במסגרת התכנית ינתן מענק בשיעור של 90%-50% בהתאם לסוג ולאופי הפעילות  למסלול זה שני מועדי הגשה קבועים בכל שנה: 21.4  ו-21.10

לחוזר המנכ"ל של התוכנית

פרטי המענק
 • שם המענק
  מכינת מו"פ
 • מטרת המענק
  לסייע לחברות שמעולם לא התנסו במו"פ ובהובלת תהליכי חדשנות, או לחברות אשר פעילויות המו"פ שלהן זקוקות למיקוד ולהכוונה
 • תנאי סף 1
  תאגיד תעשייתי אשר התאגד במדינת ישראל שמכירותיו בשנה שקדמה להגשת הבקשה לא עלו על 70 מיליון דולר
 • תנאי סף 2
  תעשייה מסורתית או מעורבת
 • תנאי סף 3
 • סטאטוס
  פתוח
 • רשות אחראית
  הרשות לחדשנות
פרטים ליצירת קשר
 • שם
  דניאל פינטו
 • טלפון
  03-5198802
 • אימייל
  danielp@industry.org.il
תאור המענק צור קשר

מטרת מסלול  זה הינה לעודד את חברות תעשיית הייצור וחברות תעשיית הייצור העילית לקדם ולהטמיע תהליכי מחקר ופיתוח או חדשנות טכנולוגית באמצעות פיתוח מוצרים חדשים, שיפור ופיתוח מוצרים קיימים, וכן פיתוח ושיפור תהליכי ייצור, זאת במטרה לייצר בידול טכנולוגי ויתרונות תחרותיים בשוק המקומי והעולמי.

במסגרת התכנית תינתן תמיכה בשיעור של 66% מתקציב הבקשה המאושר (תקציב בקשה מקסימלי של כ- 75 אלף ₪) הכולל את שכר היועץ, סקרי שוק, טכנולוגיה ופטנטים, בדיקות מעבדה, רכש חומרים וציוד ייעודי, שכר יועצים טכנולוגיים נוספים והוצאות שונות אחרות הקשורות בתכנית המאושרת. חברות באזור עדיפות לאומית זכאיות לתמיכה בשיעור של 75% מתקציב הבקשה המאושר (תקציב בקשה מקסימלי של כ- 100 אלף ₪)  התכנית מיועדת לחברות בענפי הטכנולוגיה מסורתית, מעורבת מסורתי או מעורבת עילית.

חברות המשתייכות לענפי הטכנולוגיה המעורבת עילית נדרשת לענות על שני התנאים במצטבר:

1.מספר עובדי הייצור הינו לפחות 30% מכלל העובדים, אך לא פחות מ-3 עובדים    2. מספר עובדי המו"פ בו הינו לכל היותר 10% מכלל העובדים, אך לא יותר מ-25 עובדים

לחוזר המנכ"ל של התוכנית

 

פרטי המענק
 • שם המענק
  מסלול להגדלת הפריון
 • מטרת המענק
  שיפור הפריון
 • תנאי סף 1
  איזור עדיפות לאומית או ירושלים
 • תנאי סף 2
  מספר עובדים בין 5 ל 350
 • תנאי סף 3
  הכנסות המפעל שנה הקודמת להגשת הבקשה לא עלו על 400 מיליון ₪
 • סטאטוס
  פתוח
 • רשות אחראית
  רשות ההשקעות
פרטים ליצירת קשר
 • שם
  דניאל פינטו
 • טלפון
  03-5198802
 • אימייל
  danielp@industry.org.il
תאור המענק צור קשר

מטרת התכנית היא העלאת פריון העבודה ב 24% תוך 3 שנים.

במסגרת התכנית תינתן הטבה בהתאם לגובה הכנסות המפעל החל מ- 300 אלף ₪ ועד תקרה של כ- 4.5 מיליון ₪.

לחוזר המנכ"ל של התוכנית

פרטי המענק
 • שם המענק
  מסלול להטמעת טכנולוגיות לייצור מתקדם
 • מטרת המענק
  קידום חדשנות טכנולוגית
 • תנאי סף 1
  מחזור המכירות באתר היצור אינו עולה על 400 מיליון ₪
 • תנאי סף 2
  מספר עובדים בין 5 ל 250
 • תנאי סף 3
 • סטאטוס
  פתוח
 • רשות אחראית
  רשות ההשקעות
פרטים ליצירת קשר
 • שם
  דניאל פינטו
 • טלפון
  03-5198802/03-5198809
 • אימייל
  danielp@industry.org.il/ avivh@industry.org.il
תאור המענק צור קשר

מטרת התכנית היא העלאת תוצאותיו העסקיות של המפעל וזאת על ידי הטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם .
במסגרת התכנית ינתן סיוע בסכום מקסימלי של כ- 3 מיליון ₪ בהתאם למיקום המפעל בארץ והיקף פעילותו. 

במקצה הנוכחי של התכנית שלושה סוגי מסלולים: מסלול ראשי ו- 2 מסלולים מהירים:

מסלול ראשי - מסלול להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם בתעשייה, המבקש לעודד מפעלים תעשייתיים בכל הארץ לבצע את המעבר לייצור מבוסס 4.0 industry                                                                                                                       המסלול מיועד למפעלים תעשייתיים שלהם פעילות ייצורית זעירה/קטנה/בינונית/גדולה ותקרת ההשקעה המזכה בו נקבעת בהתאם לגודל הפעילות ועד- 10 מיליון ₪.

המסלולים המהירים- מסלולים חד פעמיים בתהליך הגשה ואישור מהירים להטמעת טכנולוגיות יצור מתקדמות לסיוע לתעשייה בהוראת שעה בעקבות המשבר שיצר נגיף הקורונה.

תת מסלול א' -                                                                                                                                                       מסלול זה מיועד לסייע למפעלים תעשייתיים שלהם פעילות ייצורית זעירה/קטנה/בינונית ותקרת ההשקעה המזכה הינה ע"ס 200,000 ש"ח                                                                                                                                             תת מסלול ב' - מסלול זה מיועד לסייע למפעלים תעשייתיים שלהם פעילות ייצורית זעירה/קטנה/בינונית ותקרת ההשקעה המזכה הינה ע"ס 750,000 ש"ח

לחוזר המנכ"ל של התוכנית

פרטי המענק
 • שם המענק
  מסלול למשיכת מפעלים תעשייתיים ליישובי הבדואים בנגב
 • מטרת המענק
  סיוע, על מנת להעתיק, להקים או להוסיף את מפעלם לאחד מיישובי הבדואים בנגב
 • תנאי סף 1
  תאגיד שעיקר פעילותו בשנת המס היא פעילות ייצורית
 • תנאי סף 2
  המפעל יוקם באחד מיישובי הבדואים בנגב: רהט, תל שבע, חורה, לקיה, שגב שלום, כסייפה, ערערה בנגב, אל קסום ונווה מדבר.
 • תנאי סף 3
 • סטאטוס
  בהקפאה
 • רשות אחראית
  רשות ההשקעות
פרטים ליצירת קשר
 • שם
  דניאל פינטו
 • טלפון
  03-5198802
 • אימייל
  danielp@industry.org.il
תאור המענק צור קשר

מסלול שמטרתו משיכת מפעלים תעשייתיים לאזורי תעשייה המצויים בנפת באר שבע, ברשויות המקומיות הבדואיות אשר יביא לחיזוק חוסנם הכלכלי והחברתי של האוכלוסייה הבדואית בנגב.

במסגרת התכנית ינתן סיוע להקמת מפעל בשיעור בשיעור 30% מסך ההשקעות המזכות המאושרות ועד 10 מיליון ש"ח .

פרטים נוספים ניתן לקבל בחוזר המנכ"ל

פרטי המענק
 • שם המענק
  מסלול מענקים
 • מטרת המענק
  עידוד ייצוא
 • תנאי סף 1
  אזור פיתוח א'
 • תנאי סף 2
  מפעל בר תחרות
 • תנאי סף 3
 • סטאטוס
  פתוח
 • רשות אחראית
  רשות ההשקעות
פרטים ליצירת קשר
 • שם
  דניאל פינטו
 • טלפון
  03-5198802
 • אימייל
  danielp@industry.org.il
תאור המענק צור קשר

מטרת התכנית היא עידוד הייצוא בקרב התעשייה הישראלית.

במסגרת התכנית ינתנו מענקים בשווי 20% מסך ההשקעה.

מפעל בר תחרות הינו מפעל בעל כושר ייצוא של 25% מתוצרתו, לשוק המונה מעל 14 מליון תושבים .

לחוזר המנכ"ל של התוכנית 

פרטי המענק
 • שם המענק
  מסלול מענקים- מסלול הטבות מס
 • מטרת המענק
  עידוד ייצוא
 • תנאי סף 1
  מפעל בר תחרות
 • תנאי סף 2
 • תנאי סף 3
 • סטאטוס
  פתוח
 • רשות אחראית
  רשות ההשקעות
פרטים ליצירת קשר
 • שם
  דניאל פינטו
 • טלפון
  03-5198802
 • אימייל
  danielp@industry.org.il
תאור המענק צור קשר

מטרת התכנית היא סיוע למפעלים באיזורי פיתוח ויתר איזורי הארץ.

במסגרת התכנית תאושר הטבת מס על ידי מס חברות מופחת : 16% במרכז, 7.5% באזור פיתוח א'.

מפעל בר תחרות הינו מפעל בעל כושר ייצוא של 25% מתוצרתו, לשוק המונה מעל 14 מליון תושבים .
 

לחוזר המנכ"ל של התוכנית

פרטי המענק
 • שם המענק
  מענק השתתפות בהוצאות קבועות
 • מטרת המענק
  סיוע בעלויות קבועות בתקופת הקורונה
 • תנאי סף 1
  ירידה במחזור הפעילות החל מ- 25%
 • תנאי סף 2
  מחזור שנתי עד 400 מיליון ש"ח
 • תנאי סף 3
 • סטאטוס
  פתוח
 • רשות אחראית
  רשות המסים
פרטים ליצירת קשר
 • שם
  דניאל פינטו/ אביב חצבני
 • טלפון
  035198802/035198809
 • אימייל
  danielp@industry.org.il/ avvih@industry.org.il
תאור המענק צור קשר

כחלק מהתכנית הכלכלית לתמיכה בעסקים בתקופת הקורונה, מוענק סיוע בגובה של עד 500 אש"ח כל חודשיים עד לחודש יוני 21.  שיעור המינימלי הנדרש לירידה במחזור הפעילות משתנה בין הפעימות.

שיעור הירידה במחזורים מתייחס לתקופה עבורה מוגש המענק בשנה שחלפה

הגשת התביעות בתאריכים הבאים:

 • יש להגיש את התביעה עבור מאי-יוני 2020 החל מה-12.8.2020 ועד 15.11.2020.
 • יש להגיש את התביעה עבור יולי-אוגוסט 2020 החל מ-14.9.2020 עד 15.12.2020.
 • לגבי תקופות הזכאות הבאות: תתאפשר הגשת תביעה החל מ-15 בחודש העוקב לתום תקופת הזכאות הרלוונטית למשך 90 יום.
 • לדוגמה: עבור נובמבר - דצמבר 2020, ניתן להגיש תביעה החל מ-15.01.2021 למשך 90 יום, עד 15.04.2021.

לדף התכנית באתר רשות המסים לחץ כאן

פרטי המענק
 • שם המענק
  מענק לעידוד תעסוקה 4.62
 • מטרת המענק
  סיוע בשימור עובדים בתקופת הקורונה
 • תנאי סף 1
  ירידה של 25% במחזור הפעילות בחודשים מרץ ואפריל או מרץ עד יוני
 • תנאי סף 2
  שימור 75% מהעובדים
 • תנאי סף 3
  מחזור כספי מעל 20 מיליון ש"ח
 • סטאטוס
  פתוח
 • רשות אחראית
  רשות ההשקעות
פרטים ליצירת קשר
 • שם
  דניאל פינטו/ אביב חצבני
 • טלפון
  035198802/035198809
 • אימייל
  danielp@industry.org.il/ avvih@industry.org.il
תאור המענק צור קשר

התכנית מעניקה סיוע לעסקים שמחזור מכירותיהם נפגע בלמעלה מ 25% בחודשים מרץ-אפריל או מרץ עד יוני, אשר שמרו על 75% ממצבת העובדים ומחזור הפעילות בהם הוא למעלה מ 20 מליון ש"ח.

במסגרת התכנית ניתן לקבל מענק בגובה מקסימלי של כ 1,400,000 ש"ח להוצאות שיווק , אחזקה והקעות הון.

לדף התכנית באתר משרד הכלכלה לחצו כאן 

פרטי המענק
 • שם המענק
  סיוע בהתאמת מוצרים לשווקים
 • מטרת המענק
  מסלול התאמת מוצרים לשווקים המתפתחים בהודו, סין, אמריקה הלטינית ואפריקה
 • תנאי סף 1
  השווקים הינם בהודו, סין, אמריקה הלטינית ואפריקה
 • תנאי סף 2
  חברות טכנולוגיות
 • תנאי סף 3
 • סטאטוס
  בהקפאה
 • רשות אחראית
  הרשות לחדשנות
פרטים ליצירת קשר
 • שם
  דניאל פינטו
 • טלפון
  03-5198802
 • אימייל
  danielp@industry.org.il
תאור המענק צור קשר

מסלול זה מאפשר לחברות להתאים את מוצריהן לשוק היעד בהיבטים של שינוי תהליכי ייצור, רגולציה, שפה, אקלים ועוד.​
מסלול זה מציע תמיכה ומימון בשיעור של עד 50% לחברות הנדרשות לבצע שינויים במוצרים שלהן ולערוך בהם התאמות טכנולוגיות והנדסיות בהתאם לתקנים ולצרכים של שוק היעד המתפתח.

נדרש דיווח על הוצאות ועל התקדמות המיזם.

לחוזר המנכ"ל של התוכנית

 

פרטי המענק
 • שם המענק
  סיוע במימון לחיבור למערכת חלוקת גז טבעי
 • מטרת המענק
  מימון מקורות אנרגיה
 • תנאי סף 1
  קיים הסכם חתום בין הצרכן ובין בעל הרישיון לחלוקת הגז הטבעי באזור החלוקה הרלוונטי.
 • תנאי סף 2
  מבקש הסיוע שילם לפחות 50% מסכום דמי ההתחברות לרשת החלוקה לבעל הרישיון לחלוקת הגז הטבעי.
 • תנאי סף 3
  קיימת תכנית הסבת המערכות הפנימיות לשימוש של המבקש בגז טבעי
 • סטאטוס
  בהקפאה
 • רשות אחראית
  רשות ההשקעות
פרטים ליצירת קשר
 • שם
  אלעד נצר
 • טלפון
  03-5198739
 • אימייל
  elad@industry.org.il
תאור המענק צור קשר

מטרת תכנית זו היא לסייע לצרכני גז טבעי במימון עלויות החיבור למערכת החלוקה של הגז הטבעי, לרבות עלויות ההסבה של המערכות הפנימיות לשימוש בגז טבעי.

הסיוע ניתן בכל אזורי הארץ ובכל המגזרים ומתחלק לשני תת-מסלולים, לפי גודל הצריכה: צרכנים בינוניים וצרכנים גדולים ועד סכום של 1,125,000 ש"ח .

התכנית מעניקה סיוע נוסף בהיקף של 100,000 ש"ח לכל ק"מ לצרכנים המרוחקים מתוואי צינור החלוקה וזקוקים לצינור הולכה.

לחוזר המנכ"ל של התוכנית

פרטי המענק
 • שם המענק
  סיוע להגברת בטיחות המזון ואיכותו - GMP
 • מטרת המענק
  הגברת בטיחות המזון ואיכותו
 • תנאי סף 1
  יצור בשר, דגים או ללא גלוטן
 • תנאי סף 2
  מחזור מכירות עד 100 מיליון ש"ח
 • תנאי סף 3
  עד 100 עובדים
 • סטאטוס
  בהקפאה
 • רשות אחראית
  הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים
פרטים ליצירת קשר
 • שם
  דניאל פינטו
 • טלפון
  03-5198802
 • אימייל
  danielp@industry.org.il
תאור המענק צור קשר

מטרת התכנית היא להעניק סיוע להגברת בטיחות המזון לעסקים שהם מפעלים שמייצרים בשר דגים ומוצרים נטולי גלוטן ביישום תכנית בטיחות במזון.

במסגרת התכנית ינתנו מענקים בשווי של 50% מהתכנית המאושרת ועד תקרה של 250 א' ש"ח.

תנאי סף נוספים:

לא היה אישור על עמידה בתקן GMP ו/או תכנית לבטיחות מזון בשלוש השנים האחרונות

לחוזר המנכ"ל של התוכנית

פרטי המענק
 • שם המענק
  סיוע לקליטת עובדים בעלי מוגבלות בתעשייה
 • מטרת המענק
  סיוע בהשתתפות שכר העובדים
 • תנאי סף 1
  תקרת עלות שכר של 16,000 ש"ח לעובד
 • תנאי סף 2
  עלות השכר הממוצעת החודשית לעובד, לא תפחת משכר המינימום
 • תנאי סף 3
 • סטאטוס
  בהקפאה
 • רשות אחראית
  רשות ההשקעות
פרטים ליצירת קשר
 • שם
  דניאל פינטו
 • טלפון
  03-5198802
 • אימייל
  danielp@industry.org.il
תאור המענק צור קשר

מטרת התכנית להביא להעלאת אחוז המוגבלים המועסקים בתעשייה.

סבסוד שכר העובד לתקופה של 36 חודשים בשיעורים שונים מתוך עלות שכר העובד, ולא יותר מתקרת עלות שכר של 16,000 ש"ח

תנאי המסלול:

א. מינימום העסקה של עובדים חדשים:

בהקמת עסק – על מבקש הסיוע להעסיק לפחות 1 עובד חדש בהיקף של לפחות 33% אחוז משרה מלאה.                     בהרחבת עסק – על מבקש הסיוע להעסיק לפחות 1 עובד חדש בהיקף של לפחות 33% משרה מלאה מעבר למשרות הבסיס

ב. עלות השכר הממוצעת החודשית לעובד, במהלך תקופת ההפעלה, תהא כפי שהתחייב המבקש בבקשתו ולא תפחת משכר המינימום

לחוזר המנכ"ל של התוכנית

פרטי המענק
 • שם המענק
  סיוע לקליטת עובדים חדשים בעסק
 • מטרת המענק
  סיוע בהשתתפות שכר העובדים
 • תנאי סף 1
 • תנאי סף 2
 • תנאי סף 3
 • סטאטוס
  בהקפאה
 • רשות אחראית
  רשות ההשקעות
פרטים ליצירת קשר
 • שם
  דניאל פינטו
 • טלפון
  03-5198802
 • אימייל
  danielp@industry.org.il
תאור המענק צור קשר

מטרת התכנית היא לסייע בקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל ולעודד השקעות במשק.

שיעורי סיוע משתנים בהתאם למסלולי המשנה

ההקצאה ותמיכה בעסקים בישראל בעלת חמישה מסלולי סיוע בהם הוא משתתף בעלות השכר של העובד בשיעורים ומועדים שונים. התכנית מורכבת מחמישה מסלולים: 1.מסלול סיוע לקליטת עובדים נוספים באזורי הסיוע  2. מסלול סיוע לקליטת עובדים נוספים ביישובי עוטף עזה 3. מסלול אוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך. 4. מסלול אוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך ביישובי עוטף עזה ויישובי הדרום. 5. מסלול סיוע לקליטת עובדים נוספים במחוז צפון.

להוראה שלושה תתי מסלול:

 • מסלול מהיר קורונה – למסלול זה רשאי להגיש בקשות מעסיק שמתחייב לקלוט עובדים החל מהעובד הראשון. במסלול זה ניתן להעסיק עובדים שלא זכאים למענק לפי חוק עידוד תעסוקה שאושר בחודש יוני, ובכלל זה עובדים מהציבור הכללי באזורי עדיפות לאומית ובירושלים, בנוסף לעובדים מהאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך בכל הארץ. לאור אופיו המיוחד של מסלול זה, מגישי בקשות במסלול זה ידונו תחילה בשיטת כל הקודם זוכה, ההתחייבות לשנה בלבד, יינתן פטור מהגשת ערבות, אין חובה בדיווח על משרות בסיס, התשלום יינתן מיד לאחר הדיווח ודמי ההגשה למסלול זה הופחתו משמעותית.
 • אזורי עדיפות לאומית וירושלים – למסלול זה רשאי להגיש בקשות מעסיק שמתחייב לקלוט לפחות 3 עובדים, כאשר  לפחות 70% מהעובדים החדשים יהיו מאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך.
 • כל הארץ - למסלול זה רשאי להגיש בקשות מעסיק שמתחייב לקלוט לפחות 3 עובדים, כאשר לפחות 90% מהעובדים החדשים מעבר למשרות הבסיס, יהיו מאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך.

סכום הסיוע עבור כל עובד הינו 20% - 30% מתוך עלות שכר העובד (מינימום 6,890 ₪ ברוטו ועד עלות של 16,000 שקלים) לתקופה של עד שנתיים, כך שעל כל עובד ניתן לקבל מענק של עד 115,200 שקלים.

תנאים לבקשה בהתאם למסלולי המשנה כמפורט בהוראת המנכ"ל

לחוזר המנכ"ל של התוכנית

פרטי המענק
 • שם המענק
  קבלת סיוע להעסקת עובדים יוצאי אתיופיה
 • מטרת המענק
  השתתפות בשכר עובדים חדשים יוצאי אתיופיה
 • תנאי סף 1
  מינימום העסקת שני עובדים חדשים
 • תנאי סף 2
  עלות שכר מינימאלית לעובד 10,500 ש"ח למשרה מלאה
 • תנאי סף 3
  תקרת עלות שכר חודשית לעובד בגינה יינתן סיוע 25,000 ש"ח למשרה מלטה
 • סטאטוס
  בהקפאה
 • רשות אחראית
  רשות ההשקעות
פרטים ליצירת קשר
 • שם
  דניאל פינטו
 • טלפון
  03-5198802
 • אימייל
  danielp@industry.org.il
תאור המענק צור קשר

משרד הכלכלה והתעשייה, באמצעות הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה, מבקש להפעיל תכנית סיוע למעסיקים, על מנת לקדם תעסוקה איכותית בקרב עובדים יוצאי אתיופיה, ולמצבם כמועמדים איכותיים ומובילים להשתלבות בשוק התעסוקה.

במסגרת התכנית ינתן סיוע למשך 30 חודשים בצורה מדורגת:
10 חודשים ראשונים – 37.5%.
 מהחודש ה - 11 ועד לתום החודש ה - 20 – 27.5%.
 מהחודש ה - 21 ועד לתום החודש ה - 30 –  17.5%

פרטי המענק
 • שם המענק
  קבלת סיוע לייצור תעשייתי הנותן פתרונות ל- COVID 19
 • מטרת המענק
  סיוע כספי להקמת קו ייצור
 • תנאי סף 1
 • תנאי סף 2
 • תנאי סף 3
 • סטאטוס
  פתוח
 • רשות אחראית
  רשות ההשקעות
פרטים ליצירת קשר
 • שם
  דניאל פינטו/אביב חצבני
 • טלפון
  0523319433/0526893720
 • אימייל
  danielp@industry.org.il/avivh@industry.org.il
תאור המענק צור קשר

למי מיועד המסלול

המסלול מיועד לתאגידים המעוניינים להקים קו/וי ייצור חדש במפעל (קיים או חדש), לרבות הקמת קווי ייצור אצל קבלן משנה, אשר יתנו פתרונות להתמודדות עם נגיף הקורונה -COVID-19 בייצור תעשייתי כמפורט בהוראת מנכ"ל 4.61.

מה מקבלים במסגרת המסלול

המסלול מעניק סיוע עבור ביצוע השקעות במכונות וציוד חדש, לרבות התקנת ציוד זה, וכן התאמות במבנה שהם רכוש קבוע של התאגיד ובבעלותו וישמשו לביצוע התוכנית המאושרת.

שיעור הסיוע באזור עדיפות לאומית - 30% מהתכנית המאושרת, וביתר הארץ - 20% מהתכנית המאושרת.

הסיוע במסלול יינתן בדרך של הקצאה תחרותית.

פרטי המענק
 • שם המענק
  קידום המחשוב בקרב עסקים קטנים ובינוניים בתעשייה
 • מטרת המענק
  קידום המחשוב בעסקים קטנים ובינוניים
 • תנאי סף 1
  מחזור כספי עד 100 מליון ₪
 • תנאי סף 2
  תעשייה טכנולוגית מסורתית או מעורבת מסורתית
 • תנאי סף 3
 • סטאטוס
  בהקפאה
 • רשות אחראית
  הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים
פרטים ליצירת קשר
 • שם
  דניאל פינטו
 • טלפון
  03-5198802
 • אימייל
  danielp@industry.org.il
תאור המענק צור קשר

במטרה לפעול לקידום המחשוב בקרב עסקים קטנים ובינויניים ינתן סיוע בשיעור של 50% מסך עלות תכנית המחשוב ועד תקרה של 500 אלף ₪  

תקופת התכנית לא תעלה על 24 חודשים

לתשומת לבכם כי ניתן להגיש בקשות לסיוע עד לתאריך 11.08.2019

 

לחוזר המנכ"ל של התוכנית

פרטי המענק
 • שם המענק
  קלינטק
 • מטרת המענק
  סיוע בפיתוח מוצרים בתחום האנרגיה המתחדשת
 • תנאי סף 1
  חברות המעוניינות לבצע פרויקטים הדורשים מחקר ופיתוח טכנולוגי בתחומי האנרגיות המתחדשות.
 • תנאי סף 2
  תמיכה מותנית בכך שהמיזם יוכל לתרום לפיתוח אזור חבל אילות
 • תנאי סף 3
 • סטאטוס
  פתוח
 • רשות אחראית
  הרשות לחדשנות
פרטים ליצירת קשר
 • שם
  דניאל פינטו
 • טלפון
  03-5198802
 • אימייל
  danielp@industry.org.il
תאור המענק צור קשר

מטרת התכנית לסייע לחברות וליזמים המפתחים, או מעוניינים לפתח, מוצר בעל טכנולוגיה חדשנית שיש לו פוטנציאל כלכלי בתחומי האנרגיות המתחדשות. בנוסף, המסלול מיועד לצוותים שיכולים לבצע בעצמם את המו"פ המוצע, ברמה הניהולית והטכנולוגית. תמיכה זו מותנית בכך שהמיזם יוכל לתרום לפיתוח אזור חבל אילות. התמיכה מתבצעת בשלושה מסלולים , ניתנת בהתאם למסלול והחל משיעור של 50% מהוצאות המו"פ המאושרות

לחוזר המנכ"ל של התוכנית

פרטי המענק
 • שם המענק
  קרן המו"פ
 • מטרת המענק
  מחקר ופיתוח
 • תנאי סף 1
  חברה רשומה בישראל
 • תנאי סף 2
  סך מכירות מינימלי של כ- 1 מיליון דולר או סך גיוסי החברה עולה על 10 מיליון דולר
 • תנאי סף 3
 • סטאטוס
  פתוח
 • רשות אחראית
  הרשות לחדשנות
פרטים ליצירת קשר
 • שם
  דניאל פינטו
 • טלפון
  03-5198802
 • אימייל
  danielp@industry.org.il
תאור המענק צור קשר

הקרן מעודדת חדשנות טכנולוגית במטרה לחזק ולקדם את המשק הישראלי ומציעה מסלולים ייעודיים ותמיכה בתחומים רבים ומגוונים כגון: חומרה, תוכנה, תקשורת, מערכות מורכבות, מדעי החיים, מכשור רפואי, סייבר, IOT, פינטק, קלינטק, ועוד.​​

במסגרת התכנית תינתן תמיכה כספית בשיעור של 50%-20% מהוצאות המו"פ המאושרות אזורי פיתוח זכאים ל 10% נוספים חברות הפועלות בעוטף עזה זכאיות לתוספת תמיכה בשיעור 25% .

בקשות שיוגשו בין התאריכים 16.07.2018-15.09.2018 צפויות לעלות לדיון בוועדה שתתקיים ב- 13.12.2018

מועדי ההגשה לשנת 2019: 

 • בקשות שיוגשו בין התאריכים 16.09.2018-13.12.2018 תשובות צפויות להינתן בתחילת 3/2019
 • בקשות שיוגשו בין התאריכים 14.12.2018-24.01.2019 תשובות צפויות להינתן באמצע 4/2019
 • בקשות שיוגשו בין התאריכים 25.01.2019-18.03.2019 תשובות צפויות להינתן עד סוף 6/2019
 • בקשות שיוגשו בין התאריכים 18.03.2019-21.05.2019 תשובות צפויות להינתן באמצע 8/2019
 • בקשות שיוגשו בין התאריכים 22.05.2019-13.07.2019 תשובות צפויות להינתן בתחילת 11/2019
 • בקשות שיוגשו בין התאריכים 14.07.2019-03.09.2019 תשובות צפויות להינתן באמצע 12/2019

לחוזר המנכ"ל של התוכנית

פרטי המענק
 • שם המענק
  שילוב מתמחים מהאוכלוסיה הערבית בתעשייה עתירת הידע
 • מטרת המענק
  סיוע בהשתתפות שכר העובדים
 • תנאי סף 1
  תעשייה טכנולוגית עילית או מעורבת עילית
 • תנאי סף 2
 • תנאי סף 3
 • סטאטוס
  בהקפאה
 • רשות אחראית
  רשות ההשקעות
פרטים ליצירת קשר
 • שם
  דניאל פינטו
 • טלפון
  03-5198802
 • אימייל
  danielp@industry.org.il
תאור המענק צור קשר

​במטרה לסייע בהגברת שילוב סטודנטים וסטודנטיות ואקדמאים ערבים, דרוזים, בדואים וצ'רקסים, הלומדים מקצועות טכנולוגיים בתעשייה עתירת ידע, גיבשה הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה מסלול סיוע לשילוב מתמחים בתעשייה זו.

במסגרת התכנית ניתן לקבל מימון בשיעור ממוצע של 35% משכר המתמחה ועד לתקרה של 13,000 ₪.                               כמו כן, עסק שישלב חמישה מתמחים לפחות, יהיה זכאי להגיש בקשה לקבלת סיוע חד פעמי בעבור הוצאות מנהלתיות, בסך של עד 10,000 ש"ח

תנאי התכנית:

א. המתמחה ייקלט בעסק בתוך תקופה של שישה חודשים מרגע קבלת הודעה על זכייה בתכנית.

ב. המתמחה יועסק לתקופה של 12 חודשים לפחות ועד 24 חודשים במקצוע טכנולוגי, בהיקף של 60 שעות חודשיות.

ג. שכרו של המתמחה יעמוד על 30 ₪ לשעה לכל הפחות

לחוזר המנכ"ל של התוכנית

פרטי המענק
 • שם המענק
  של"ב (שער לשיווק בין-לאומי)
 • מטרת המענק
  עידוד ייצוא
 • תנאי סף 1
  היקף ייצוא שנתי עד מיליון ₪
 • תנאי סף 2
  מחזור מכירות בין 500 אלף ל 100 מליון ₪ או גיוס הון של 2 מליון ₪ לצד מחזור מכירות נמוך מ 500 אלף ₪
 • תנאי סף 3
 • סטאטוס
  סגור
 • רשות אחראית
  מנהל סחר חוץ
פרטים ליצירת קשר
 • שם
  איתי נקש
 • טלפון
  03-5198719
 • אימייל
  itai@industry.org.il
תאור המענק צור קשר

תוכנית של"ב מיועדת למבקשי סיוע בעלי היקף יצוא נמוך המעוניינים להרחיב את פעילותם או שלא ייצאו בעבר ומעוניינים לייצא ולשווק מוצרים ו/או שירותים ולחדור לשווקים הבינלאומיים, ובכך להשיג גידול משמעותי בהיקף המכירות, תוך התמקדות בפיתוח היכולות השיווקיות בשווקים הבינלאומיים.

במסגרת התוכנית ניתן סיוע למשך 24 חודשים באמצעות השתתפות במימון של ההוצאות השיווקיות וליווי מקצועי של יועצים.שיעור הסיוע עד 50% מההוצאות בסכום כולל של עד 300 אלף ₪ לשוק היעד.

עסק המוחזק ע"י אוכלוסיית מיועטים כהגדרה בהוראת המנכ"ל שיעור הסיוע המקסימלי יעמוד על 75% ועד תקרה של 300 אלף.

 

לחוזר המנכ"ל של התוכנית

פרטי המענק
 • שם המענק
  תכנית להעלאת רמת המוכנות לאיומי סייבר
 • מטרת המענק
  סיוע ביישום תכנית להעלאת רמת המוכנות לאיומי סייבר
 • תנאי סף 1
  מפעל חיוני
 • תנאי סף 2
  התאגיד הכין "סקר סיכונים" ו"תוכנית עבודה להעלאת רמת המוכנות לאיומי סייבר"
 • תנאי סף 3
 • סטאטוס
  בהקפאה
 • רשות אחראית
  רשות ההשקעות
פרטים ליצירת קשר
 • שם
  דניאל פינטו
 • טלפון
  03-5198802
 • אימייל
  danielp@industry.org.il
תאור המענק צור קשר

מטרת התכנית הינה ישום תכנית הגנה מפני תקיפות סייבר. במסגרת התכנית ינתן סיוע בגובה של עד 40 אחוז מההשקעות המזכות או 200 אלף ₪ . על המפעל המגיש הבקשה לעמוד בהגדרת מפעל חיוני , הגשת סקר סיכונים ותכנית עבודה כמפורט בנוהל.

בנוסף, יתאפשר לזכאים לקבל סיוע נוסף בעבור הכנת סקר סיכונים, בהיקף של עד 50% מעלות הכנת הסקר ועד תקרה של 25,000 ש"ח

להוראת המנכ"ל

 

 

פרטי המענק
 • שם המענק
  תכנית לפיתוח מוצרים עתירי עיצוב
 • מטרת המענק
  עידוד השימוש בעיצוב תעשייתי
 • תנאי סף 1
  תעשייה מסורתית או מעורבת
 • תנאי סף 2
  עד 100 עובדים
 • תנאי סף 3
  מחזור מכירות אינו עולה על 100 מיליון ש"ח
 • סטאטוס
  בהקפאה
 • רשות אחראית
  הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים
פרטים ליצירת קשר
 • שם
  דניאל פינטו
 • טלפון
  03-5198802
 • אימייל
  danielp@industry.org.il
תאור המענק צור קשר

מטרת התוכנית לעודד את השימוש בעיצוב תעשייתי כדי להגביר את כושר התחרותיות והיצירתיות בפיתוח מוצרים חדשים, שדרוג מוצרים קיימים ו/או עיצוב אריזות חדשות.

במסגרת התכנית ינתן מענק בשיעור של כ- 60% מעלות הפיתוח ועד לתקרה של 200,000 ש"ח.

לחוזר המנכ"ל של התוכנית

פרטי המענק
 • שם המענק
  תכנית שכר גבוה
 • מטרת המענק
  סיוע בהשתתפות שכר העובדים
 • תנאי סף 1
  מחזור מעל 25 מליון ש"ח
 • תנאי סף 2
  אזורי עדיפות לאומית או ירושלים
 • תנאי סף 3
  העסקה מינימלית של 15 עובדים חדשים
 • סטאטוס
  בהקפאה
 • רשות אחראית
  רשות ההשקעות
פרטים ליצירת קשר
 • שם
  דניאל פינטו
 • טלפון
  03-5198802
 • אימייל
  danielp@industry.org.il
תאור המענק צור קשר

מטרת התכנית מתן סיוע בקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל ולעודד השקעות במשק תוך שימת דגש על העלאת שיעור הצמיחה באזורי עדיפות ללאומית או ירושלים ועל עידוד משרות בשכר גבוה באיזורים אלה.

במסגרת התכנית ינתן סיוע לתקופה של 48 חודשים בשיעור של 35%, 30%, 25% ו 10% בהתאמה.

לחוזר המנכ"ל של התוכנית

פרטי המענק
 • שם המענק
  תפעול וקידום עיצוב תעשייתי
 • מטרת המענק
  השתתפות בהוצאות בגין הקמת ביתנים
 • תנאי סף 1
  מחזור כספי עד 100 מליון ₪
 • תנאי סף 2
  עד 100 עובדים
 • תנאי סף 3
 • סטאטוס
  בהקפאה
 • רשות אחראית
  הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים
פרטים ליצירת קשר
 • שם
  דניאל פינטו
 • טלפון
  03-5198802
 • אימייל
  danielp@industry.org.il
תאור המענק צור קשר

מטרת התוכנית היא לפתח את המודעות לפוטנציאל של עיצוב תעשייתי ככלי משמעותי בשיפור כושר התחרותיות והיצירתיות של חברות התעשייה בישראל באמצעות פיתוח מוצרים, שדרוג מוצרים ועיצוב אריזות שיווקיות. 

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים תסייע בהקמה של ביתנים להצגת תוצרים של עיצוב תעשייתי בתערוכות המיועדות לתעשייה הישראלית. 

במסגרת התכנית ינתן סיוע בשיעור של 75% מההוצאות המוכרות ועד לתקרה של 100,000 ₪. 

יובהר כי ניתן לעמוד רק באחד מתנאי התכנית  

לחוזר המנכ"ל של התוכנית

הנתונים ו/או המידע המתפרסמים באתר זה מונגשים ע"י ההתאחדות ממקורות רבים והתקבלו ברובם מצדדים שלישיים. הם עשויים להשתנות מזמן לזמן ומסופקים "As Is" למען נוחות המשתמש ושימושו האישי. למרות שההתאחדות פועלת במידת האפשר על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו למשתמש. על המשתמש להביא בחשבון כי לאחר פרסום המידע, עשויים לחול בו שינויים, אשר לא בהכרח ימצאו ביטוי באתר. אין בפרסום מידע זה משום המלצה ו/או חוות דעת וכל הסתמכות על המידע הינה באחריות המשתמש בלבד. התאחדות התעשיינים אינה אחראית לשלמות ו/או דיוק המידע המופיע באתר ולא תישא באחריות לנזקים ו/או הפסדים כלשהם העלולים להיגרם כתוצאה משימוש באתר ו/או במידע המוצג בו.