icon מרחב ירושלים

גלית לוי

המומחה החדש שלך בנושאים הבאים:

 

 • הכרות מעמיקה עם כל גורמי הרגולציה במרחב:
  מיסוי ארנונה ואגרות, תאגידי מים, רשוי עסקים והתרי בניה, ועוד..
 • הכרות גורמי הכשרה, אקדמיה והשמת כוח אדם, קיום מפגשי מעסיקים ויריד תעסוקה לטובת המפעלים והחברות השונות.
 • שותפות בכל מנגנוני ניהול אזורי התעשייה במרחב.
 • הכרות נושאים מנהליים הנוגעים להעסקת עובדי שטחים וסיוע למפעלים בכך.
 • קיום קורסים, ימי עיון ומפגשי העשרה בנושאים שונים יחד עם התמקדות בנושאי הליבה
  של תוכניות העבודה השונות.
 • סיוע וליווי יזמים בתהליכי תו"ב. 
 • קידום תהליכי חדשנות במפעלים.
גלית לוי

כאן לשירותכם,

ליצירת קשר:


כתובת : הרב קוק 12, ירושלים


טלפון : 02-6256106
050-7478449