בהתאם להחלטת הממשלה ונוסח התקנות:

1. חברות בענפים חיוניים - אין שינוי ברשימת הענפים ומותרת עבודה עד 100%. יש להקפיד על הגעת עובדים שנוכחותם הכרחית בלבד. 

עבודה במפעלים בטחוניים או תומכי בטחון - מותרת עבודה בהיקף של עד 60%.

2. חברות בענפים שאינם חיוניים- מותרת כניסת עובדים לצרכי תחזוקת המקום או לשם תיקון ליקוי הנדרשים בדחיפות לשם שמירה על שלמות מקום העבודה, שמירה על המקום, ביצוע משלוחים, תשלומי שכר או כל עובד אחר שהגעתו הכרחית להמשך הפעילות התפקודית של מקום העבודה, וכן הגעה למקום העבודה לשם לקיחת ציוד או ביצוע עבודות לצורך מתן שירות חיוני אצל לקוח, לרבות קיום היכולת של עובדים אחרים לעבוד מהבית;
3. כניסת עובדים פלסטיניים לעבודה בתעשייה תתאפשר על בסיס כניסה יומית