פרסם משרד הפנים תיקון חקיקה המאפשר קבלת הנחות ארנונה לעסקים אשר עומדים בקריטריונים לקבלת ההנחות בשל משבר הקורונה

בעקבות פניית התאחדות התעשיינים לשר הפנים,  פרסם משרד הפנים תיקון חקיקה המאפשר קבלת הנחות ארנונה לעסקים אשר עומדים בקריטריונים לקבלת ההנחות בשל משבר הקורונה, וטרם הסדירו את תשלומי הארנונה עבור שנת 2020. 

על פי  טיוטת התקנות נקבע כי עסקים אשר טרם הסדירו את יתרת התשלומים, יקבלו הארכה עד לסוף שנת 2021 ללא פגיעה בזכות לקבלת הנחות הארנונה הנגזרת מהזכאות למענק הוצאות קבועות. 
התקנות צפויות לעבור בימים הקרובים. 

לקבלת סיוע ומידע נוסף ניתן לפנות לאגף כלכלה: מנהל המחלקה לכלכלת עסקים, אלעד נצר, 050-7194700  elad@industry.org.il