לעדכונכם, ועדת הכספים של הכנסת אישרה לפני זמן קצר מתן פחת מואץ ברכישת ציוד. 

על פי התקנות שיזמה התאחדות התעשיינים, חברה תעשייתית תהיה רשאית לבקש כי על ציוד שנרכש בתקופה שמיום 1 בספטמבר 2020 ועד ליום 30 ביוני 2021 יחול פחת בשיעור כפול משיעור הפחת החל לגביו על פי דין.
 שימו לב:
ההטבה תינתן בתנאי שהציוד נרכש והחל לשמש בישראל במפעל תוך 9 חודשים מיום הרכישה, ובלבד שרכישתו אירעה לא יאוחר מה-30.6.21.
לפרטים נוספים:
נתנאל היימן, ראש אגף כלכלה בהתאחדות: 
050-7639988
אביב חצבני, סגן ראש אגף כלכלה בהתאחדות: 052-6893720