לתשומת לבכם, תנאי הסף להלוואות בערבות המדינה לעסקים בסיכון (המסלול המוגבר), השתנו כך שיחולו החל מירידה של 40% במחזור במקום 50% עד כה:

עבור עסקים שיציגו ירידה של 40% ומעלה במחזור המכירות בחודש אפריל, או בחודש מאי, או בחודש יוני ביחס לתקופה המקבילה אשתקד - 
גובה ההלוואות במסגרת המסלול המוגבר יהיה עד 30% מהמחזור השנתי או עד 10 מיליון ₪.