הנחיות של המשרד להגנת הסביבה לעניין דחיית מועדים של רישוי סביבתי

מצ"ב הנחיות של המשרד להגנת הסביבה לעניין דחיית מועדים של רישוי סביבתי (דוגמת היתר רעלים  או היתר פליטה) לאור נגיף הקורונה. מדובר על הארכת מועדי היתרים קיימים, כמו גם על מנגנונים להארכת מועדים לעמידה בדרישות סביבתיות במסגרת ההיתרים השונים.

להנחייה לחץ כאן