נפתחה האפשרות להנחות בתשלום ארנונה לעסקים לחודשים יוני- אוקטובר:

על-פי המתווה, תוענק הנחה בהיקף של 95% מסך החיוב לעסקים שמחזורם עד 200 מיליון שקלים ושנפגעו בהיקף של מעל 60% (חלה ירידה של 60% ויותר במחזור העסקאות ביחס לתקופה אשתקד).
 
כמו כן, תוענק הנחה בהיקף של 95% גם לעסקים שמחזורם בין 200 מיליון שקלים ל- 400 מיליון שקלים ושנפגעו בהיקף של למעלה מ-80% ויותר במחזור העסקאות ביחס לתקופה אשתקד.

הנחה עבור תשלום ארנונה לחודשים יוני-אוגוסט 2020 (שלושה חודשים) תיקבע לפי זכאות למענק ושיעור ירידה במחזור בחודשים מאי-יוני 2020

הנחה עבור תשלום ארנונה לחודשים ספטמבר-אוקטובר 2020, תיקבע לפי זכאות למענק ושיעור ירידה במחזור בחודשים יולי-אוגוסט 2020

הנחה עבור תשלום ארנונה לחודשים נובמבר-דצמבר 2020, תיקבע לפי זכאות למענק ושיעור ירידה במחזור בחודשים ספטמבר-אוקטובר 2020

שימו לב לאופן מילוי טופס הבקשה להנחה, הכולל  דרישה לצירוף אישור רשות המיסים על קבלת מענק הוצאות קבועות.

לתשומת לבכם: בחודשים  נובמבר-דצמבר 2020 שיעור ההנחה בארנונה יעמוד על 100%, וינתן לעסקים הזכאים למענק הוצאות קבועות החל מפגיעה של 25% במחזור.

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:
אלעד נצר, מנהל המחלקה לכלכלת עסקים, אגף כלכלה: 050-7194700, elad@industry.org.il

https://www.sba.org.il/hb/landingsSite/Pages/km5.aspx