בעקבות הצלחת ההתאחדות בבגץ, אנחנו בישורת האחרונה לסגירת מודל השתתפות המדינה בימי הבידוד.

בהתאם למודל שאושר פה אחד בנשיאות התאחדות התעשיינים וועדת עבודה של ההתאחדות, כמו גם בארגון הגג של נשיאות המעסיקים והעסקים בישראל.

הסעיפים המוסכמים:

1. המעסיקים יקבלו החזר של 50% בתשלום ימי הבידוד החל מהיום השלישי לבידוד( המצב כיום- המעסיק נושא במלוא עלות תשלום ימי השכר)

2. היומיים הראשונים של ימי הבידוד יהיו על חשבון העובד, גם במקרים בהם קיימים הסכמים המחייבים תשלום מהיום הראשון ( המצב כיום- אם יש הסכמים מיטיבים המעסיק מממן את ימי הבידוד מהיום הראשון)

3. כל ימי הבידוד יהיו על חשבון מכסת ימי המחלה של העובד וכשזו תסתיים, המדינה לבדה תשפה את העובד( המצב כיום- עם סיום מכסת ימי המחלה - העובד אינו מקבל תשלום בגין הבידוד)

4. עובדים שנוסעים לחול לנסיעה פרטית לא יקבלו תשלום בגין ימי הבידוד( המצב כיום-מקבל תשלום )

5. בשל הצורך בשינוי חקיקה, הסכמנו לדחיה של חודש בכניסת המתווה לתוקף כאשר ההחזר יתבצע רטרואקטיבית מה- 1.10.20-המועד בו קבע בית המשפט כי יש להסדיר את נושא חלוקת נטל התשלום

6. חלוקה זו בין המדינה, המעסיקים והעובדים, בהנתן מספר ימי הבידוד הממוצעים בישראל, הנה חלוקה על פיה כל אחד מהצדדים נושא בנטל התשלום במשותף, כאשר העובד נושא בנטל היומיים הראשונים וכל ימי הבידוד נרשמים על חשבון ימי המחלה הצבורים, המעסיק והמדינה מממנים במשותף את שכרו של העובד מעבר ליומיים הראשונים וכל הצדדים נושאים באחריות שווה למימון שכר המבודדים.

7. במקביל אנחנו פועלים להפחתת ימי הבידוד הנדרשים בתעשייה וחדר המצב עומד לרשותכם במקרים של שחרור מבידוד בשל איכונים שגויים.