סיוע למפעלים בהתמודדות עם משבר הקורונה

בימים אלו התאחדות התעשיינים פועלת במרץ עבורכם התעשיינים לסיוע בהתמודדות ההשלכות של משבר הקורונה.
 

הטבות בתחום המימון 

קרן הלוואות בערבות מדינה
קרן סיוע ייעודית להתמודדות עם הקושי התזרימי שנוצר בעקבות התפשטות נגיף הקורונה.
עסקים קטנים – הסיוע ניתן בריבית ממוצעת של פריים + 1.5% ובתנאים מועדפים הכוללים בתוכם תשלום מלא של הריבית על ידי המדינה בשנה הראשונה ובטחונות בגובה 5% מסך ההלוואה.
הסיוע ניתן עד גובה של 16% ממחזור העסקים ועד תקרה של 20 מליון ש"ח.
עסקים גדולים -  הסיוע ניתן בריבית המותאמת לגובה ההלוואה, בתנאים מועדפים ובטחונות בגובה 5% מסך ההלוואה. הסיוע ניתן עד גובה של 8% מהמחזור ועד 100 מלש"ח.

הקלות רשות המיסים 

דחיית מועדי הגשת דוחות כספיים

מענקים יחודיים

מענקים הניתנים ע"י רשות המסים
הממשלה אישרה מתווה סיוע לעצמאים ולעסקים קטנים, שנפגעו בעקבות הירידה בפעילות בתקופת הקורונה. המתווה כולל:

  1. מענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים קטנים (מחזור של עד 20 מלש"ח), שהמחזור שלהם בחודשים מרץ-אפריל 2020 נפגע בשיעור של 25% לפחות. המענק יוכל להגיע עד לתקרה של 400 אלף ₪.
     
  2. מענק סיוע מורחב לעצמאים: פעימה שנייה של המענק לעצמאים שמחזור פעילותם ירד לפחות ב-25% בחודשים מרץ-יוני 2020. המענק יהיה בגובה של 70% מההכנסה חייבת חודשית הממוצעת ועד ל-10,500 ₪. שכירים בעלי שליטה נכללים בפעימה זו.

מענקי רשות החדשנות לפיתוח מוצרים ותהליכי יצור חדשניים 
זירת ייצור מתקדם ברשות החדשנות בשיתוף התאחדות התעשיינים בישראל מזמינים מפעלי ייצור המייצרים מוצרים תעשייתיים, להגיש בקשות לתכניות מו"פ וחדשנות טכנולוגית.
התוכניות המוגשות יתבססו על מו"פ וחדשנות כמנוף לצמיחה עתידית של החברה, התאמת מוצרי החברה לסביבה המשתנה ואבטחת שרשרת אספקה בישראל.
העונים לתנאי המסלול יזכו בהליך הגשה מזורז ובמענק לפיתוחי מו"פ בחברה.
קהל היעד הינו חברות תעשיית ייצור במגוון תחומי התעשייה, העומדות בתנאי הסף של מסלול מופ"ת (מו"פ בתעשייה).

מענקי רשות ההשקעות
מפעלים אשר להם כתב אישור פעילים במסלול מענקים או תעסוקה יזכו להקלות במדידה והתחשבות במצב החברה בהתאם לכתבי האישור. הקלות בגין מסלולים מנהליים – פריון וייצור מתקדם יתפרסמו בהמשך

הקלות במיסוי מוניציפאלי
במסגרת תכנית הסיוע הכלכלית להתמודדות עם נגיף הקורונה, גובש מתווה לפיו תינתן הנחה בגובה של 25% בתשלום הארנונה לעסקים עד לסוף שנת 2020, המשקפת 3 חודשי פטור מתשלום.

ביטוח אשראי
משרד האוצר נענה לבקשה לסייע לספקים ויצואנים ישראלים בתחום האשראי לטווח קצר בתקופת משבת התפרצות נגיף הקורונה. התכנית מאפשרת כיסוי עד 100% מעל המכסה הקיימת כיום הן בייצוא והן בשוק המקומי.
הסיוע הניתן הוא בדרך של העמדת ערבות למתן כיסוי עילי, מעבר לכיסוי הבסיסי שמעניקה חברת הביטוח למבוטחים.

למידע נוסף: 

עומר ברוך
מנהל המחלקה לייעוץ עסקי וחדשנות
omerb@industry.org.il

דניאל פינטו
כלכלן המחלקה לייעוץ עסקי וחדשנות
danielp@industry.org.il