מפגש מקצועי: התייעלות בניהול משאבים בתעשייה 15.01.19