מפגש מקצועי: הקטנת עלויות ליבואנים, יצואני ויצרנים 18.12.19