מפגש תעשייני שדרות ושער הנגב 26.09.19

 

 לפרטים: מרחב דרום danaa@industry.org.il ,08-6466705 ,