היערכות להכנת תקציב שנתי 2020

גרסה להדפסה
גרסה להדפסה

הכנת תקציב שנתי לחברה עסקית מהווה משימה מורכבת בסביבה דינאמית, בה מתחוללים שינויים בכלכלה העולמית והמקומית, וקיימות תנודות חדות במחירי האנרגיה, חומרי הגלם, השכר ושערי החליפין, כמו גם שינויים בעלויות הנשלטות ע"י הממשלה.

 

מטרות יום העיון : הצגת תחזיות ומגמות לקראת שנת 2020 עבור אינדיקאטורים עיקריים להכנת תקציב שנתי לחברה, וסקירת עקרונות וכלים מעשיים בתחומים השונים בהכנת התקציב ותזרים מזומנים.
 

יום העיון יתקיים ביום חמישי, 12.09.19, בין השעות 9:00-13:00, בבית התעשייה, רחוב המרד 29 תל אביב, קומה 16, אולם מושביץ.
 

קהל היעד : סמנכ"לי כספים, מנהלי כספים, חשבים, גזברים וכלכלנים במפעל תעשייה.

סדר יום :
 

9:00-9:30

התכנסות והרשמה

9:30-9:45

דברי פתיחה
קובי אלטמן, יו"ר פורום מנהלי כספים בתעשייה, CFO כי"ל

9:45-10:00

מגמות, אומדנים ותחזיות כלכליות, עם דגש על תחום השכר, המחירים ושע"ח
מילה סויפר, מנהלת המחלקה למחקר כלכלי, התאחדות התעשיינים

10:00-11:00

גידור שנת תקציב (חשיפות שע"ח ומחירי סחורות): טכניקות ומתודולוגיות עבודה
פנחס טרבלסי, מנהל מרכז לגדורים והשקעות, ממ"ס הבירה, בנק לאומי

11:00-11:30

פרקטיקום לתכנון וגיבוש תקציב שנתי דינאמי
גדי בקר, ראש תחום Office of the CFO, מערך הייעוץ הטכנולוגי, KPMG סומך חייקין

11:30-11:45

הפסקה

11:45-12:00

תמונת מצב - טיפול ההתאחדות בנושאים מוניציפאליים
יאיר שטול,  אגף כלכלה,  התאחדות התעשיינים

12:00-12:30

תחזית לתעריפי אנרגיה ומים
אלעד נצר, ראש תחום אנרגיה ותשתיות, התאחדות התעשיינים

12:30-13:00

אגרות גודש
אורי יוגב, יו"ר ומייסד , Future Mobility IL

 

לפרטים נוספים : המכללה לניהול בתעשייה, 03-5198867, danielb@industry.org.il

ההשתתפות לחברי התאחדות התעשיינים, ללקוחות KPMG סומך חייקין וללקוחות בנק לאומי, אינה כרוכה בתשלום, אולם מחייבת הרשמה מראש. לאורחים: 90 ₪ +מע"מ.