"שוק הטיפול בפסולת לא יכול לחכות לתוכניות ארוכות טווח, ונדרשים פתרונות לטווח המיידי" 17/10/18

17.10.18

 

הודעה לעיתונות

מנהל איגוד הכימיה, פרמצבטיקה ואיכות הסביבה בהתאחדות התעשיינים, ניר קנטור:

"שוק הטיפול בפסולת לא יכול לחכות לתוכניות ארוכות טווח, ונדרשים פתרונות לטווח המיידי"

על פי נתוני המשרד להגנת הסביבה, רק 22% מהפסולת בישראל ממוחזרת. זאת לעומת מדינות כמו דנמרק, שם היקף המחזור עומד על 60% (!)

"שוק הטיפול בפסולת לא יכול לחכות לתוכניות ארוכות טווח, ונדרשים פתרונות לטווח המיידי", כך הצהיר הבוקר מנהל איגוד הכימיה, פרמצבטיקה ואיכות הסביבה בהתאחדות התעשיינים, בכנס המחזור ה- 3 של התאחדות התעשיינים בחירייה. בכנס השתתפו מאות בכירים מתחום איכות הסביבה בארץ ובחו"ל, בהם מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה, שי רינסקי ובכירי המשרד לאיכות הסביבה.

קנטור ציין כי "אמנם מאז הכנס הקודם לפני כשנתיים ניתן לראות שיפור במדיניות הממשלתית בתחום, אולם התוכניות הינן ארוכות טווח ועדיין ישנן הרבה בעיות בדרך לפיתוח תעשיית מחזור אפקטיבית בישראל, כגון אלו שכבר קיימות במדינות מערביות אחרות בחו"ל- בשוויץ, בגרמניה, במדינות הסקנדינביות ומקומות רבים נוספים, מחזור מוצרים הפך להכרח חברתי ודרך חיים. שוק הטיפול בפסולת לא יכול לחכות לתוכניות ארוכות טווח, ונדרשים פתרונות לטווח המיידי. לצערי בין הבעיות המרכזיות לפיתוח תעשייה כזו בישראל, אנו רואים היעדר תמריצים ממשלתיים מספקים להקמת מתקני מחזור והיעדר רצון של רשויות מקומיות להקצות שטחים להקמת מתקני טיפול בפסולת בתחומם. זאת על אף היתרונות הסביבתיים הברורים בהקמת מתקנים אלו. על מנת לשנות מצב זה ולממש את הפוטנציאל הגלום בתעשיית המחזור, על הממשלה להתוות מדיניות ואסטרטגיה ברורה שמציבה את נושא המחזור בראש סדר העדיפויות הלאומי. על הממשלה לטפח את יכולות התעשייה לשדרג את המתקנים ולאמץ גישות חדשניות בתחום הטיפול בפסולות. על הממשלה לסייע בתהליכים לאימוץ גישות מתקדמות של כלכלה מעגלית".

על פי נתוני המשרד להגנת הסביבה, רק 22% מהפסולת בישראל ממוחזרת, כאשר שוק הפסולת הביתית מגלגל כ- 4 מיליארד שקל בשנה. זאת לעומת מדינות כמו דנמרק, שם היקף המחזור עומד על 60% (!). מתקני המיון המקומיים ממיינים פסולת ל- 50 זרמי עיבוד שונים, באמצעות טכנולוגיות מהמתקדמות בעולם. כמו כן, 25% מהחימום ו- 5% מצריכת החשמל בדנמרק מיוצרים באמצעות הפיכת פסולת לאנרגיה.

נעם גולדשטיין, יו"ר ועדת איכות הסביבה בהתאחדות התעשיינים בירך את באי הכנס וציין כי לתעשיית המחזור ערך מוסף משקי משמעותי, בשל הפוטנציאל להעסקת מאות עובדים חדשים בתעשייה זו, בשל חשיבותה למניעת מפגעים סביבתיים בהטמנת פסולות, ובשל יכולתה לייצר חומרי גלם ממוחזרים אשר יקטינו את השימוש במשאבי טבע נוספים.

גיא סמט, סמנכ"ל בכיר לרשויות מקומיות במשרד להגנת הסביבה ציין כי המשרד להגנת הסביבה קבע לאחרונה תוכנית לאומית לטיפול  בפסולת, בסכום תמיכות כולל של כ- 4 מיליארד ש"ח, שכולל תמיכות להקמת מתקני מיון, תמיכה בהליך המיון, הקמת מתקני השבת אנרגיה והקמת  מתקני טיפול נוספים. עם זאת, ציין גיא כי נדרשת הרבה מאד עבודה על מנת להוציא תוכניות לפועל. 

 

 

 

מיכל תוסיה כהן, דוברת התאחדות התעשיינים בישראל

טל. 054-9491438     |     דוא"ל: Michalt@industry.org.il