נשיא התאחדות התעשיינים, שרגא ברוש, מברך על ההחלטה להעניק את פרס ישראל לתעשייה ליהודה ויהודית ברוניצקי, מקימי אורמת 4.3.18

נשיא התאחדות התעשיינים, שרגא ברוש, מברך על ההחלטה להעניק את פרס ישראל לתעשייה ליהודה ויהודית ברוניצקי, מקימי אורמת:

״אין סמלי מכך, שפרס ישראל הראשון לתעשיין כהוקרה על פעילותו התעשייתית, אשר יינתן בשנת ה70 למדינה ו130 שנה לתעשייה בארץ ישראל, יוענק ליהודית ויהודה ברונצקי. הזוג ברוניצקי עשו רבות למען התעשייה הישראלית ושילובה בעולם הגלובלי בעשרות השנים האחרונות. יהודית ויהודה הינם פורצי דרך בתחומם, ומעבר לכך סימנו את הנוער בכלל ואת הנוער בלימודים הטכנולגיים בפרט, כנושא מרכזי בפעילותם הציבורית העניפה למען החברה בישראל. תכונותיהם המשותפות של בני הזוג ברוניצקי תרמו תרומה מכרעת להקמתה והצלחתה של אורמת והשתלבותה בשוק הגלובלי כמו גם לחיזוק החינוך הטכנולוגי במדינת ישראל. אני רוצה להודות לשר החינוך נפתלי בנט, על החלטתו להעניק פרס ישראל לתעשיין החל משנת השבעים למדינה, זהו צעד חשוב בהכרה בתעשייה כגורם משפיע ודומיננטי לעצמאותה הכלכלית של מדינת ישראל ותרומתה למשק ולחברה״.