יום עיון: פתרונות בנושא חשמל לתעשייה - מונה נטו 13.02.18