חודשה הנסיגה ביצוא התעשייתי 19/11/17

19.11.17

הודעה לעיתונות

חודשה הנסיגה ביצוא התעשייתי:

בחודשים יולי-אוקטובר 2017

היצוא התעשייתי צנח ב- 5%

מתחילת השנה נרשמה ירידה ריאלית מצטברת של כ- 5%

ביצוא התעשייתי

 

חודשה הנסיגה ביצוא התעשייתי: היצוא התעשייתי צנח בחודשים יולי-אוקטובר 2017 בכ- 5%], לעומת הרבעון השני של השנה, בו חלה עלייה של כ- 2.3%. הצניחה ביצוא נבעה בעיקר בשל נסיגה של 10% ביצוא ענפי טכנולוגיות עילית, כגון ירידה חדה של 39% ביצוא ענף כלי הטיס, ירידה של 14% ביצוא ענף הרכיבים האלקטרוניים וירידה של 5% ביצוא ענף הציוד האלקטרוני. לצד זאת נרשמה ירידה ביצוא בכלל קבוצות ענפי התעשייה.

 

הרמה החודשית הממוצעת של היצוא בתקופה הנסקרת עמדה על כ- 3.7 מיליארד דולר, הנמוכה  בכ- 143 מיליון דולר, מממוצע הרבעון השני 2017. כך, מתחילת השנה נרשמה ירידה ריאלית מצטברת של כ- 5% ביצוא התעשייתי.

נשיא התאחדות התעשיינים, שרגא ברוש, מסר כי על הממשלה לפעול ביתר שאת בכל הכלים העומדים לרשותה, להעלאת היקף היצוא "במיוחד בימים קודרים אלו, בהם אנו עדים לצניחה משמעותית ביצוא התעשייתי, יש להכיר בחשיבות העצומה של קידום תוכנית 'נטו תעשייה', אשר אנו מגבשים בימים אלו עם משרד  האוצר. תוכנית זו צפויה 'לדחוף' את התעשייה הישראלית חזרה למעלה, לראש סדר העדיפויות והתקצוב הממשלתי, להעלות את היקף המפעלים הפועלים בארץ ואת היקף היצוא הישראלי לרחבי העולם. אנו מקווים כי הממשלה תיישם תוכנית זו במלואה ותקצה לה את המשאבים הכספיים ההכרחיים, שכן התעשייה היא מנוע הצמיחה של המשק. תעשייה מצליחה תוביל להעלאת רמת החיים של כלל תושבי מדינת ישראל".

במקביל, חלה ירידה של כ- 2% ביצוא קבוצת ענפי הטכנולוגיה המסורתית, זאת על רקע נסיגה של כ- 25% ביצוא ענף התכשיטים. ירידה זו, מותנה בחלקה הודות לעלייה ריאלית של כ- 6% ביצוא ענף הטקסטיל, ההלבשה והעור, לצד צמיחה של כ- 6% ביצוא ענף המזון והמשקאות ושל כ- 3% ביצוא ענף העץ, הנייר והדפוס.

בקבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת – עילית נרשם קיפאון ביצוא. קיפאון זה, משקף נסיגה ריאלית של כ- 31% ביצוא ענף כלי התחבורה וההובלה, לצד ירידה של כ- 10% ביצוא ענף הציוד החשמלי ושל כ- 5% ביצוא ענף מוצרי מתכת, מכונות וציוד. נסיגות אלו, קוזזו במלואן הודות לעלייה ריאלית של כ- 1% ביצוא ענף הכימיה.

ענפי קבוצת הטכנולוגיה המעורבת – מסורתית רשמו עליות בתקופה הנסקרת- מוצרי נפט (19%), מינרלים אל – מתכתיים (10%), גומי ופלסטיק (6%) ומתכת בסיסית (4%).

בנוסף, עלייה ריאלית של כ- 2% חלה ביצוא ענף הכרייה והחציבה בחודשים יולי - אוקטובר של 2017, זאת לאחר נסיגה ריאלית כ- 15% ברבעון השני של השנה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מיכל תוסיה כהן, דוברת התאחדות התעשיינים בישראל

טל. 054-9491438     |     דוא"ל: Michalt@industry.org.il

 


[1] נתוני בחר חוץ מנוכי עונתיות, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ואומדן מחירי היצוא לתקופה זו.

[2] בשל מתודולוגיית ניכוי עונתיות של הלמ"ס, לא ניתן לנתח את ביצועי הקבוצה כולה בתקופה הנסקרת, מאחר וזו אינה תואמת את המגמה בפירוט הענפי.