מצגות מיום עיון כלי סיוע להשקעות וחדשנות – 06.06.17

לצפייה במצגות:

מדיניות הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה - מר נחום איצקוביץ, מנהל הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה, משרד הכלכלה והתעשייה

שירותי הייעוץ לחברי ההתאחדות בתחום תמריצים לתעשייה - מר אורן הרמבם, מנהל היחידה למימון ותמריצים ממשלתיים, התאחדות התעשיינים

השקעות הון בתעשייה, מסלול מענקים - גב' לבנה זגורי, מנהלת מחלקת ניהול לקוחות, הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה, משרד הכלכלה והתעשייה

תהליכי ביקורת, בקרה ומעקב - רו"ח גב' רונית שני, מנהלת מחלקת ביקורת ביצוע השקעות, הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה, משרד הכלכלה והתעשייה.  

מסלולי תעסוקה - רו"ח גב' רחל טימסטיט, מסלולי תעסוקה, הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה, משרד הכלכלה והתעשייה

מסלולים ירוקים - מר איתי יחזקאלי, מנהל מסלולים ירוקים, הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה, משרד הכלכלה והתעשייה

מערך כלי סיוע לתעשייה - מר יקיר דוידסון , מערך כלי סיוע לתעשייה, מינהל סחר חוץ, משרד הכלכלה והתעשייה

מסלולי הסיוע לתעשייה של הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית - מר אבירם ז'ולטי, מנהל חטיבת תפעול ותמיכות, רשות החדשנות