מצגת מיום עיון התמודדות מעשית עם דרישות כבאות אש – 07.11.17

מטרת יום העיון הצגת תקנות התכנון והבניה והשלכותיהן על היבטי בטיחות אש במפעלים
לצפייה במצגת כנס תעשיינים מחוז דן