יום עיון בטיחות בעבודה אחריות פלילית ואזרחית של המנהלים במפעלי התעשייה - 21.11.17