26.06.17 בעקבות פעילות התאחדות התעשיינים אושרו הקלות באישורי תשלום מס חברות מופחת

26.6.17

הודעה לעיתונות

בעקבות פעילות התאחדות התעשיינים

אושרו הקלות באישורי תשלום מס חברות מופחת לחברות תעשייה קטנות ובינוניות

 

שרגא ברוש: "חברות התעשייה הקטנות והבינוניות הן העתיד התעשייתי של המשק הישראלי. אני שמח על שהצלחנו להנגיש את הטבות המס ליצואנים העקיפים. השלב הבא- הפחתת תנאי היצוא על מנת לאפשר לחברות רבות יותר להתחיל לייצא"

 

אחרי פעילות ממושכת של התאחדות התעשיינים עם רשות המיסים במשרד האוצר והרשות להשקעות במשרד והכלכלה והתעשייה, אושרו ופורסמו השבוע "תקנות יצואן עקיף" בנוסח מעודכן, הכוללות הקלות לחברות תעשייה קטנות ובינוניות, אשר מייצרות רכיבים וחלקים עבור מוצרים המיועדים ליצוא ומוגדרות "יצואנים העקיפים". כיום, במסגרת החוק לעידוד השקעות הון, חברות תעשייה אשר מייצאות באופן ישיר 25% ומעלה ממחזור המכירות שלהן זכאיות לשלם שיעור מס מופחת (7.5% בפריפריה ו-16% במרכז הארץ, בהשוואה למס חברות כללי בגובה24% ). זאת, במטרה לעודד השקעות מקומיות וזרות בתעשייה הישראלית והגדלת היצוא והפריון בתעשייה.

עם זאת, עד עתה חברות תעשייה קטנות ובינוניות, אשר ייצרו רכיבים וחלקים ליצוא, התקשו לקבל אישורים מהיצואנים הישירים על מנת להינות מהטבת המס וכך נאלצו לשלם מס חברות מלא.

בעקבות דרישת התאחדות התעשיינים להקלת הדרישות מהחברות הקטנות והבינוניות,  היצואנים העקיפים יוכלו לקבל מס חברות מופחת ביתר קלות. כך, האישור לייצור רכיבים אשר מיועדים ליצוא יינתן על ידי היצואן הישיר עצמו (בוטלה הדרישה לאישור רו"ח חיצוני) והוגדרו לוחות זמנים למתן האישור.

נשיא התאחדות התעשיינים, שרגא ברוש: "חברות התעשייה הקטנות והבינוניות, הן העתיד התעשייתי של המשק הישראלי ועשויות לסייע בהגדלת התחרותיות במשק, גיוון היצוא והגדלת הפריון. השינוי שהצלחנו להוביל בתקנות היצואנים העקיפים, מהווה מהפכה של ממש. מאות יצואנים עקיפים קטנים, שניסו במשך שנים לקבל את הזכויות המגיעות להם על פי חוק, יוכלו כעת ליהנות גם כן ממס חברות מופחת, שיעזור להם  להיות תחרותיים יותר מול העולם. השלב הבא הוא הפחתת תנאי היצוא לקבלת הטבות המס, אשר יסייע בהגדלה הדרגתית של הקפי היצוא בחברות קטנות ובינוניות. אנו בהתאחדות התעשיינים, נמשיך לעשות כל אשר ניתן על מנת לעזור לתעשייה הישראלית לגדול ולצמוח, ולהסיר חסמים רגולטורים ובירוקראטיים המונעים ממנה להתפתח. עלינו לזכור כי התעשייה הישראלית, ובמיוחד החברות הקטנות והבינוניות, הם הקטר שמוביל את הצמיחה ורמת המשכורות במשק, ולכן על הממשלה מוטלת המחויבות להמשיך ולעזור למפעלים לצמוח על ידי הסרת חסמים, כפי שנעשה במקרה זה. במסגרת זו, ברצוני להודות נחום איצקוביץ מנהל רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה, ולרשות המסים, על ההירתמות לפיתרון הבעיה".

 

עיקרי השינויים בתקנות שניתנו ליצואנים העקיפים:

1. האישור שניתן מהיצואן הישיר, יכול להיות חתום גם ע"י נושא משרה בלבד מהיצואן הישיר (כגון: מנכ"ל או סמנכ"ל כספים). בוטל הצורך בחתימה של רואה חשבון חיצוני של היצואן הישיר.

2. הוגדרו לוחות זמנים מחייבים להעברת האישור הנדרש מהיצואן הישיר ליצואן העקיף.

3. סף מחזור המכירות המינימאלי לכניסה לתחולת התקנות, לחברות שאינן באזור פיתוח א, הופחת ל-15 מיליון ש"ח במקום 20 מיליון ש"ח עד כה. הדבר יאפשר לחברות נוספות ליהנות מהטבת המס המופחת.

 

 

 

מיכל תוסיה כהן, דוברת התאחדות התעשיינים בישראל

טל. 054-9491438     |     דוא"ל: Michalt@industry.org.il