02.08.17 הארגונים העסקיים המובילים בישראל הגישו עתירה לבג"צ נגד רשות המיסים

2.8.17

 

הארגונים העסקיים המובילים בישראל הגישו עתירה לבג"צ

נגד רשות המיסים:

"מנהל רשות המיסים צריך לבטל את תיקון פקודת מס ההכנסה, המחייב חברות רטרואקטיבית לחלק רווחים שנצברו בחברה מיום היווסדה"

 

הארגונים העסקיים המובילים בישראל הגישו הבוקר עתירה לבג"צ נגד מנהל רשות המיסים, בטענה כי אין להחיל רטרואקטיבית על חברות בישראל, את התיקון לפקודת מס הכנסה (תיקון מס' 235, סעיף 77), המחייב אותן לחלק רווחים שנצברו בחברה בהיקף של עד 5 מיליון שקלים, כדיבידנדים.

על העתירה חתומים: התאחדות התעשיינים, איגוד לשכות המסחר, התאחדות בוני הארץ, התאחדות המלונות, התאחדות חברות כוח האדם והתאחדות האיכרים.  

נשיא התאחדות התעשיינים, שרגא ברוש: "ההחלטה להכריח חברות לחלק דיבידנדים רטרואקטיבית מיום היווסדן היא שערורייתית, ועומדת בסתירה לחוק ההתיישנות שעומד על 7 שנים. זאת כאשר גם העיקרון העומד במרכזו של התיקון, המחייב עסקים לחלק דיבידנדים בניגוד לרצונן, אינו תקין ופוגע בעצמאות, יכולת הניהול והצורך בוודאות עסקית של חברה".

בעתירה נטען, כי התיקון לפקודת מס הכנסה , שנכנס לתוקף בתחילת השנה, צריך לחול על חברות אך ורק  משנת 2017 ואילך. זאת בהתאם לעיקרון החוקי שעומד בבסיס חוק היסוד: כבוד האדם וחירותו, על פיו אסור להטיל מס באופן רטרואקטיבי, אלא במקרים נדירים. 

 

לטענת העתירה "רשות מנהלית רשאית לשנות את מדיניותה על מנת להתאימה למציאות החיים המשתנה. יחד עם זאת, שינוי המדיניות אינו משוחרר ממגבלות, לאור אינטרס היציבות המנהלית...ככל והרשות המנהלית מבקשת לשנות את מדיניותה בקשר לסוגיה מסוימת- עליה לעשות כן באופן הצופה את פני העתיד- נורמה זו חלק אף על רשות המיסים, בהיותה רשות מנהלית לכל דבר ועניין".

 

 

מיכל תוסייה כהן, דוברת התאחדות התעשיינים בישראל

טל. 054-9491438     |     דוא"ל: Michalt@industry.org.il