קורס בנושא יסודות הרובוטיקה התעשייתית למנהלים בצפון-הפתיחה ב24.7.18