icon
פורום תעשיות ביטחוניות

הפורום מאגד בתוכו את יצרני מוצרי "כחול לבן" של התעשייה הביטחונית כספקים מקומיים של משרד הביטחון. במטרה לשמר ולהרחיב את היקף העבודה של יצרנים אלו.

הפורום פועל להרחבת היקף הרכש הישראלי בתקציב משרד הביטחון, להגדלת הביקושים המקומיים ולהגדלת היצוא הביטחוני ע"י פעילות מול סיב"ו ואפ"י. בנוסף, מטפל הפורום בבעיות פרטניות של תעשיות מול משרד הביטחון

יו"ר הפורום: אברהם בר דוד, דירקטור, חברת ישרלייזר

לוח אירועים


כפתורי סינון אירועים על פי פרמטרים

פברואר 2018
 • ראשון
 • שני
 • שלישי
 • רביעי
 • חמישי
 • שישי
 • שבת
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28

חדשות ועדכונים


איתן מנדל

שם: איתן מנדל

תפקיד:

מנהל לקוח

טלפון: 03-5198869
050-6701843