icon
ענפי הנייר, הקרטון,
הדפוס והאריזה

הענף מאגד את יצרני הנייר ומוצריו, לרבות אריזות נייר וקרטון, את בתי הדפוס ואת יצרני אריזות הפלסטיק. הענף פועל לקידום האינטרסים של המפעלים בענפים אלו, לרבות העלאת רמת איכות המוצרים, פעילות במרחב התקינה, סיוע בהתמודדות עם הקשיים והאתגרים איתם מתמודדים היצרנים בענף. 

זאת, בנוסף לעידוד פעילות יצרנים אלה והעלאת הרמה המקצועית של העובדים, על ידי בניית תוכניות הכשרה שונות וימי עיון, בהם מוצגים החידושים הטכנולוגיים בתחום.
 

לוח אירועים


כפתורי סינון אירועים על פי פרמטרים

בעלי תפקידים

עו

שם: עו"ד מי-טל פרי

תפקיד:

מנהלת מטה "מיוצר בישראל" (כחול-לבן), ראש תחום תעשיות הנייר הקרטון והדפוס

טלפון: 03-5198704
054-4243141