icon
ועדת חומרים מסוכנים 

וועדת חומרים מסוכנים הינה וועדה ציבורית המורכבת מתעשיינים ממפעלים קטנים, בינונים וגדולים המייצגים את ענפי התעשייה השונים, המשמשים בתפקידי ניהול ותפעול בתחום השמירה על הסביבה.

הוועדה מייצגת את התעשייה מול מקבלי החלטות ומגבשת את מדיניות התאחדות התעשיינים בנושא חומרים מסוכנים, כגון: היתרי רעלים, שינוע חומ"ס, מרחקי הפרדה, פסולת מסוכנת, מיגון חומ"ס מפני רעידות אדמה ומתקפות סייבר.

חברי הועדה מקבלים דיוור שוטף על עדכוני רגולציה, חידושים טכנולוגיים ופסיקות משפטיות רלוונטיות בתחום.

במהלך השנה מתקיימים מפגשים שונים הכוללים: מפגשים מקצועיים, סדנאות וכנסים. במפגשים אלו זוכים חברי הוועדה לרישות עסקי עם עמיתיהם בתעשייה ולהיכרות אישית עם קובעי המדיניות בתחום.

יו"ר הועדה: יוסי יוגב, סמנכ"ל אקולוגיה בחברת כי"ל

עדכונים שוטפים :
- התייחסות התאחדות התעשיינים לטיוטת תקנות החומרים המסוכנים 2017, לחצו כאן >>
- הערות התאחדות התעשיינים להצעת פיקוד העורף להפחתת העומס הרגולטורי מול מחזיקי 
  חומרים מסוכנים, לחצו כאן >>
 

 

לוח אירועים


ינואר 2018
 • ראשון
 • שני
 • שלישי
 • רביעי
 • חמישי
 • שישי
 • שבת
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

חדשות ועדכונים


אסנת אביטל

שם: אסנת אביטל

תפקיד: ראש תחום איכות הסביבה

טלפון: 03-5198868
054-6708689