icon
ועדת תובלה

ועדת תובלה בהתאחדות התעשיינים, מורכבת מחברים ממפעלי התעשייה הגדולים והבינוניים מכל הענפים, החברים בהתאחדות.

הועדה פועלת לקדם את האינטרסים של התעשיינים בכל הקשור לתובלה בישראל, ויעדיה הם הסרת חסמים והפחתת עלויות. 

עיקרי פעילותה: ייצוג וקידום מול מקבלי החלטות בנושאים הבאים: חקיקה, עלויות תובלה, תעריפי הנמלים, ביטוח ימי וסיכוני מלחמה. בנוסף, עוסקת הועדה בטיפול בשחרור סחורה בזמן שביתות או איומי השבתה, הפחתת עלויות השרשרת הלוגיסטית וסיוע בעת חירום.
 

לוח אירועים


אוקטובר 2017
 • ראשון
 • שני
 • שלישי
 • רביעי
 • חמישי
 • שישי
 • שבת
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

חדשות ועדכונים


אלעד נצר

שם: אלעד נצר

תפקיד: כלכלן אנרגיה ותשתיות

טלפון: 03-5198739
050-7194700