פורומים

בהתאחדות התעשיינים קיימים פורומים מקצועיים וענפיים, המתווים את מדיניות ההתאחדות ואת פעילותיה ברמת המאקרו וברמת המפעל הבודד במטרה לשפר את הסביבה העסקית והכלכלית של התעשייה בישראל.

הנהלת הפורומים מורכבת מתעשיינים בכירים, הפועלים בהתנדבות, כנציגי ציבור ונבחרים בבחירות פנימיות.

הפורומים הרוחביים עוסקים בסוגיות רוחביות הנוגעות לכלל התעשייה ואילו הפורומים הענפיים מאגדים יצרנים בעלי מכנה משותף ומקדמים אינטרסים ופעילות מותאמת ענף.

icon

פורומים מקצועיים

icon

פורומים ענפיים