icon
פורום מנהלי כספים

פורום מנהלי כספים בתעשייה, כולל חשבים ונושאי משרה בתחום הכספים מכלל ענפי תעשייה החברים בהתאחדות. 

עיקר פעילות הפורום בגיבוש עמדת ההתאחדות בנושאים שונים, כגון: תגובת לתזכירי חוק ותקנים, תקציב המדינה, חוק ההסדרים, חוק עידוד השקעות הון, סוגיות במיסוי וייזום הצעות חוק לשיפור הסביבה העסקית של התעשייה.

במהלך השנה מתקיימים מפגשים שונים הכוללים: מפגשים מקצועיים, כנסים, קורסים והשתלמויות. 
לפורום הראשי ישנן 3 ועדות משנה מקצועיות בתחומים הבאים: ועדת מיסוי, ועדת מימון ושוק ההון וועדת תמריצים ממשלתיים.

יו"ר הפורום: מר קובי אלטמן משנה למנכ"ל ו-  CFO של חברת כיל.
 

לוח אירועים


כפתורי סינון אירועים על פי פרמטרים

מרץ 2018
 • ראשון
 • שני
 • שלישי
 • רביעי
 • חמישי
 • שישי
 • שבת
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

חדשות ועדכונים


מתן אברמוביץ

שם: מתן אברמוביץ

תפקיד:

ראש תחום יחידת מימון ותמריצים ממשלתיים

טלפון: 03-5198802
052-4752286