כנס תעשייה- אקדמיה השמיני "עוברים לתעשייה חכמה" אתגרים והזדמנויות-25.4.18