השתלמות צפונית - עדכונים והוראות להחזקת חומרים מסוכנים - 6.12.17