התייעצות ציבורית: פנייתו של הממונה על התקינה בדבר אישור החלפת התקן הרשמי ת"י 407- להתייחסות


התייעצות ציבורית: פנייתו של הממונה על התקינה בדבר אישור החלפת התקן הרשמי ת"י 407- להתייחסותכם:

להלן פנייתו של הממונה על התקינה בדבר אישור החלפת התקן הרשמי כלהלן:

ת"י 407 – בירה (מאי 2002);

במקומו  יבוא:

ת"י 407 – בירה, משקאות על בסיס בירה, משקאות בתוספת בירה ומשקאות מאלט (פברואר 2018);

התייחסות ניתן להעביר אלינו עד לתאריך ה- 28.10.18.

ניתן לעיין בהצעת התקן באתר מכון התקנים:

http://ibr.sii.org.il/IBRSystemWEBClient/index.html#/standards/3