טיוטת תקנות הגנה על בריאות הציבור(מזון)(החלת הוראות חוק המזון על משקה משכר בשינויים ובתנאים) התשע"ח 2018- להתייחסות