פורסמה טיוטה בעניין גמישות בדרישות משרד הבריאות ממאפיות/קונדיטוריות קטנות


פורסמה טיוטה בעניין גמישות בדרישות משרד הבריאות ממאפיות/קונדיטוריות קטנות.