פורסמו ​קווים מנחים - גמישות משרד הבריאות בדרישות ליקבים קטנים


פורסמו ​קווים מנחים - גמישות בדרישות ליקבים קטנים ​בקישור:

https://www.health.gov.il/Subjects/FoodAndNutrition/food/FoodProduction/Pages/default.aspx