כותרת משנית 1: כללי – המסגרת הנורמטיבית

תקנת ה REACH הותקנה באיחוד האירופי הכולל 27 מדינות. בניגוד להנחיות (Directive) הניתנות על ידי באיחוד האירופי על ידי הפרלמנט האירופי ושיש ליישמן בכל אחת ממדינות האיחוד על מנת לתת להן תוקף, התקנות המותקנות באיחוד האירופי חלות באופן מיידי על כל מדינות האיחוד, ללא כל צורך בנקיטת הליכי חקיקה אחרים במדינות. שימוש בכלי משפטי זה, מאפשר להחיל את אותה חקיקה בדיוק בכל מדינות אירופה ולמנוע מצבים של פרשנויות סותרות במדינות השונות. בהמשך להסכמים מולטילטרליים, איסלנד, נורווגיה, ליכטנשטיין ושוויץ  שאינן חברות באיחוד האירופי, אולם הן מדינות החברות בארגון [ EFTA [1, התחייבו גם הן לעמוד בתקנת ה- REACH.

 

ביום 1 ביוני 2007 נכנסה לתוקפה באיחוד האירופאי תקנה (EC No1907/ 2006)של הפרלמנט האירופאי ושל מועצת האיחוד האירופאי:EU Regulatory Framework concerning the Registration Evaluation Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH). תקנה זו מתקנת ומעדכנת דברי חקיקה מוקדמים של איחוד האירופאי בדבר סיווג, אריזה ותיווי של חומרים מסוכנים.

 

חקיקת ה REACH ביטלה ושינתה כ – 40 דברי חקיקה קיימים, ומאז פרסומה ביוני 2007 פורסמה לה תיקונים ותוספות, ופורסמו תקנות ודירקטיבות נוספות כגון: דירקטיבה 2006/121/EC שתיקנה את דירקטיבה 67/548/EECהעוסקת גם היא בתחום הסיווג, אריזה ותיווי של חומרים מסוכנים, על מנת להתאימה למנגנון החדש שיוצרת התקנה. בנוסף, התפרסמו מספר עדכונים ותוספות לתקנת ה REACH עצמה, ופורסמה גם תקנה נוספת העוסקת בסיווג, תיווי ואריזה ([CLP[2) שהיא משלימה את תקנת ה REACH ומיישמת את השיטה העולמית האחידה שפותחה על ידי האו"ם לסיווג ולתיווי של כימיקלים -  GHS:Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals , כתגובה לגידול הסחר העולמי בכימיקלים במטרה להבטיח שימוש בטוח בחומרים כימיים, תוך אספקת מערך מידע אחיד על אודות סיכוני בריאות ובטיחות של כימיקלים ותערובות.  

 

חקיקת REACH עוסקת ברגולציה של הכימיקלים המצויים בשימוש באיחוד האירופאי. העיקרון העומד בבסיס חקיקת REACH הינו כי התעשייה הינה הגורם המתאים ביותר לוודא שהכימיקלים אותם היא מייצרת ו/או מייבאת לשוק האירופאי אינם מזיקים לבריאות הציבור ולסביבה. לשם כך, על התעשייה להתוודע לתכונות הכימיקלים השונים ולדרכי ניהול הסיכונים הכרוכים בשימושם. כמו-כן, לפי החקיקה, על הרשויות לרכז מאמציהן לוודא שהתעשייה פועלת בתחום זה בהתאם להתחייבויותיה.

 

נדבך נוסף של תקנת REACH נוגע לשיתוף מידע בין חברות. שיתוף המידע מיועד לאסוף ולגבש נתונים בנוגע לסכנות ולסיכונים הכרוכים בשימוש בכימיקלים, והדרכים לנהל אותם נכונה לאורך שרשרת האספקה מהיצרנים ועד לצרכנים הסופיים. כמו כן, מיועד שיתוף המידע להרחיב את מעגל הידע הנוגע לניסויים בבעלי חיים, וזאת כדי לצמצם את היקפם של ניסויים אלה ככל הניתן.

 

תקנת ה -REACH מכילה גם חובות וזכויות למשתמשים במורד שרשרת האספקה (downstream users). הכוונה לחברות אירופאיות המשתמשות בכימיקלים למטרות מקצועיות או תעשייתיות.

 

במסגרת חקיקת REACH הוקמה סוכנות הכימיקלים האירופאית ECHA - אשר מנהלת את ההיבטים הטכניים, המדעיים והמנהליים הכרוכים ביישום תקנת REACH. הסוכנות מנהלת  את פעילותה באמצעות אתר אינטרנט דרכו יכולות חברות ופרטים, כאחד, לקבל מידע על אודות הכימיקלים, למעט מידע שהוכר כחסוי.

 

כל התייחסות לתקנת ה REACH כוללת את התקנה המקורית על כל תיקוניה. לקריאת הטקסט המלא של התקנה, ולהוראות מתקנות ומשלימות של התקנה, לחצו כאן.[1] European Free Trade Association

[2] REGULATION (EC) No 1272/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006

הדפסשלח לחבר
המידע הניתן באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או הימנעות מהם. בנוסף, הדעת נותנת כי התכנים המופיעים באתר עלולים להשתנות מעת לעת על פי עדכונים ברגולציה. אתר זה מבוסס בחלקו על קטעי תרגום לא רשמיים של הוראות חקיקה זרות, פרשנויות להוראות חקיקה אלו ופסקי דין. ההוראות המחייבות מבחינה משפטית הן אלו המופיעות בשפת המקור.
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share