מרחב ירושלים


התאחדות התעשיינים - מרחב ירושלים מייצג את מפעלי התעשייה במרחב ירושלים וסביבותיה ופועל להגברת תיעושה של בירת ישראל, לשיפור תנאי המחיה של מפעליה ולייצוגם מול הרשויות המוניציפאליות והממשלתיות.

בתחומי המרחב פועלים למעלה מ - 130 מפעלי תעשייה.

מרחב ירושלים מקיים קשר הדוק ופועל במשותף עם הגורמים העוסקים בתחום הכלכלי תעשייתי בעיר, ובהם: רשויות וחברות ממשלתיות, ועדות סטטוטוריות, מוסדות האקדמיה והמכללות, המינהלות התעשייתיות, וכמובן הנהלות המוסדות המוניציפאליים בעיר ובסביבותיה.

מרחב ירושלים מעניק לחברים מגוון שירותים החל בקיום מפגשים מקצועיים וימי עיון, ייצוג החברים מול הרשות המוניציפאלית בכל הקשור למיסוי ואגרות עירוניות, ועד ייזום פרויקטים למען קידום התעשייה, התעסוקה והסביבה העסקית.

הנהלת המרחב מורכבת מתעשיינים בכירים הפועלים בהתנדבות, כנציגי ציבור. היו"ר וחברי ההנהלה נבחרים בדרך דמוקרטית על ידי האסיפה הכללית של החברים בהתאחדות.

יו"ר המרחב: רן טוטנאור, 


בעלי תפקידים:

גלית לוי

שם: גלית לוי

תפקיד: מנהלת מרחב ירושלים

כתובת: הרב קוק 12, ירושלים

טלפון: 02-6256106
050-7478449

רעות אברהם

שם: רעות אברהם

תפקיד: מנהלת לקוח

כתובת: הרב קוק 12, ירושלים

טלפון: 02-6256106
054-5336118

איילת אלקוצר

שם: איילת אלקוצר

תפקיד: מנהלת משרד

כתובת: הרב קוק 12, ירושלים

טלפון: 02-6256106
052-2639764

לוח אירועים