אגף סחר חוץ וקשרים בינלאומיים


האגף לסחר חוץ וקשרים בינלאומיים מייצג את האינטרסים של הסקטור התעשייתי במכלול הנושאים הבינלאומיים בתחום מדיניות חוץ כלכלית וסחר חוץ. האגף מעורב בהחלטות המתקבלות בקרב הועדות המעורבות והסכמי הסחר החופשי הבילטראליים והמולטילטראליים של ישראל. 

האגף פועל מול גופים בינלאומיים OECD) ,WTO ,WEF), בנושאים מגוונים המשפיעים על הסחר העולמי, כגון: רגולציה ונורמות בינלאומיות, הקלות מכסיות ולא מכסיות ובסחר בשירותים. 

כמו כן, ניתנים שירותי ייעוץ פרטניים לתעשיינים לצורך קידום היצוא הישראלי כגון: איתור שותפים עסקיים, הגנות מכסיות ויצירת שותפויות טכנולוגיות בינלאומיות.
 


בעלי תפקידים:

דן קטריבס

שם:

דן קטריבס

תפקיד: מנהל אגף סחר חוץ
וקשרים בינלאומיים

כתובת: רח' המרד 29, ת"א

טלפון: 03-5198815
050-9478813

איתי נקש

שם:

איתי נקש

תפקיד: סגן מנהל אגף סחר חוץ וקשרים בינלאומיים

כתובת: רח' המרד 29, ת"א

טלפון: 052-8752781
03-5198719

לדף המומחה
אפרת חבה

שם:

אפרת חבה

תפקיד: אחראית פיתוח קשרים בינלאומיים

כתובת: המרד 29, תל אביב

טלפון: 03-5198855
054-4446210

לוח אירועים