קרן הדדית של המעסיקים


הקרן ההדדית של המעסיקים הינה אגודה עותמנית הפועלת על פי תקנון הקרן והחלטות הנהלת הקרן. הקרן הוקמה בשנת 1967 ע"י התאחדות התעשיינים במטרה לסייע לחבריה לממש הסכמי עבודה, ולצמצם איומי שביתה כאמצעי לחץ במו"מ על תנאי העבודה. בהתאם לתקנון ולהחלטות הקרן, הקרן משלמת לחבר דמי נזיקים במקרים של שביתות והשבתות במפעל של החבר, וגם במקרים של שביתות/עיצומים אצל ספקי תשתיות חיצוניים (חשמל, מים, דלק וגז לתעשיה, מכס ונמלי אוויר וים או במפעל המייצר חומר גלם עיקרי ללא תחליף מיידי), שגורמות להשבתת ייצור מלאה אצל החבר.

אנו מאמינים כי יחסי עבודה תקינים יתרמו להגדלת פיריון העבודה במשק ויעודדו פעולות המקדמות יחסי עבודה תקינים ויציבות ביחסי העבודה.

כל המטרות ופעולות הקרן באות לשם קידום ושמירת יחסי העבודה התקינים במשק, ולא לשם עשיית רווחים ו/או חלוקתם.


מטרות

  • לקדם, לעודד, לתמוך בפעולות המכוונות ליצור ולהעמיק יחסי עבודה תקינים,  ולשמור על חובת כיבודם של הסכמי עבודה.
  • לעודד  לפתח שיתוף פעולה ועזרה הדדית בין חברי הקרן.
  • לפעול בכל הדרכים המתאימות ליצירת יציבות ביחסי העבודה ולהחדרת ההכרה כי יחסי עבודה תקינים יתרמו להגדלת פיריון העבודה במשק.
  • לפעול לשם מניעת מתיחות ביחסי העבודה ומניעת איומי שביתה בתור אמצעי  לחץ במו"מ על תנאי העבודה שלא כדין.
  • לסייע לחברים במימוש הסכמי עבודה.
  • לפצות את חברי הקרן על פי תקנון זה כפי שיהיה מזמן לזמן, עבור נזקים, הנובעים מסכסוכים ביחסי העבודה. לצבור עתודה בהיקף שיידרש מדי פעם, על מנת לקיים יכולת כספית לתמוך בחברים ע"י תשלומי נזיקים הנובעים מסכסוכי עבודה, אולם התשלומים  לחברי הקרן יהיו מוגבלים לסך כל נכסי הקרן.
  • לבצע פעולות והשקעות בדרך שתראה למנהלי הקרן, על מנת לקיים את מטרותיה האמורות לעיל.

בעלי תפקידים:

גילה סודרי

שם:

גילה סודרי

תפקיד: מנהלת היחידה

כתובת: המרד 29, תל אביב

טלפון: 03-5198861
050-2331315

מירה לוי

שם:

מירה לוי

תפקיד: כספים

כתובת: המרד 29, תל אביב

טלפון: 03-5198861
054-5320177

ריקי סנדרס

שם:

ריקי סנדרס

תפקיד: כספים

כתובת: המרד 29, תל אביב

טלפון: 03-5198861
054-7778892

שלומית  בואנוס

שם:

שלומית בואנוס

תפקיד: כספים

כתובת: המרד 29, תל אביב

טלפון: 03-5198861
052-6583134

לוח אירועים


חדשות ועדכונים