אגף כלכלה


אגף כלכלה מגבש ומוביל את האינטרסים של התעשיינים, בנושאי כלכלה, ומייצג את עמדת ההתאחדות מול גורמי ממשל ומקבלי החלטות לשם שיפור כושר התחרות של התעשייה הישראלית וטיוב הסביבה העסקית. 

האגף פועל להוביל בתחומי החקיקה המשפיעה על התעשייה, ליזום ולקדם תמריצים, קרנות מימון וכלי סיוע ממשלתיים , לשם עידוד השקעות, חדשנות והתייעלות במפעלים. 

בנוסף, מתקיימים באגף סקרים, מחקרים והשוואות בינלאומיות, לשם העמדת בסיס נתונים רחב ומעודכן על התעשייה הישראלית. ניתנים גם שירותי ייעוץ לשדרוג עסקי ופתרון בעיות ספציפיות של המפעל הבודד.

סנן התמריצים לתעשיינים


בעלי תפקידים:

נתנאל היימן

שם:

נתנאל היימן

תפקיד: מנהל אגף כלכלה

כתובת: רח' המרד 29, ת"א

טלפון: 050-7639988
03-5198806

מילה סויפר

שם:

מילה סויפר

תפקיד: מנהלת מחלקת מחקר כלכלי

כתובת: רח' המרד 29, ת"א

טלפון: 052-6953223
03-5198810

לדף המומחה
קלייר אבקסיס

שם:

קלייר אבקסיס

תפקיד: כלכלנית התחום למחקר כלכלי

כתובת: המרד 29, תל אביב

טלפון: 03-5198842
052-4329112

עומר ברוך

שם:

עומר ברוך

תפקיד: מנהל המחלקה לייעוץ עסקי וחדשנות

כתובת: המרד 29, תל אביב

טלפון: 03-5198806
054-8883633

לדף המומחה
אלעד נצר

שם:

אלעד נצר

תפקיד: ראש תחום אנרגיה ותשתיות

כתובת: המרד 29, תל אביב

טלפון: 03-5198739
050-7194700

לדף המומחה
דניאל פינטו

שם:

דניאל פינטו

תפקיד: כלכלן בתחום ייעוץ עסקי וחדשנות

כתובת: המרד 29, תל אביב

טלפון: 03-5198806
052-3319433

יאיר שטול

שם:

יאיר שטול

תפקיד: כלכלן המחלקה לייעוץ עסקי וחדשנות

כתובת: המרד 29, תל אביב

טלפון: 03-5198806
052-5666402

רינת לוי

שם:

רינת לוי

תפקיד: מזכירת האגף

כתובת: המרד 29 תל אביב

טלפון: 03-5198806
054-9756006

אביבה קרני

שם:

אביבה קרני

תפקיד: מזכירה

כתובת: המרד 29 תל אביב

טלפון: 03-5198806
054-9756016

לוח אירועים