icon
פורום נשים בתעשייה

הפורום פועל בסקטור התעשייה לקידומן המקצועי של נשים לתפקידי מנהיגות וניהול בתעשייה והגדלת ייצוגן בהנהלות ודירקטוריונים ולהעלאת המודעות הציבורית לחשיבות קידומן המקצועי של נשים בכל דרגי הניהול; לחינוך, להכשרה והעצמת נשים בתעשייה. 

הפורום מהווה מקום מפגש אינטלקטואלי, מקצועי וחברתי בין נשים ומנהלות מתחומים שונים, ליצירת במה מקצועית, הפריה הדדית ושיתופי פעולה עסקיים. במסגרת הפעילות מתקיימות הכשרות מקצועיות שמטרתן להכשיר נשים למקצועות הנדרשים בתעשייה ולספק השתלמויות לנשים עובדות, בדגש על כלים לשילובן וקידומן במקומות העבודה.

בנוסף, מעודד צעירות לבחירה במקצועות המדע והטכנולוגיה עם זיקה להשתלבות בתעשייה כעתידן התעסוקתי.

יו"ר הפורום: טל קאופמן, נשיאת חברת סימטל ציפויים בע"מ

 

לוח אירועים


כפתורי סינון אירועים על פי פרמטרים

בעלי תפקידים

יעל שכטר - סיטמן

שם: יעל שכטר - סיטמן

תפקיד:

ראש תחום בריאות ואנרגיה ומנהלת פורום נשים בתעשייה

טלפון: 03-5198703
052-5402094