icon
הפורום למניעת שחיתות ושוחד

הפורום הוקם במסגרת ההתחייבויות של ישראל ל –OECD  במטרה לקדם את נושא מניעת השחיתות והשוחד בסקטור העסקי.

במסגרת הפורום מתקיימות הכשרות המסייעות לתעשיינים להתעדכן בחידושים בתחום וניתנים כלים מעשיים ליצירת תוכנית אסטרטגית מובנית למניעת שחיתות ושוחד בארגון.

יו"ר הפורום: מייק אבנר, יועץ משפטי , קבוצת שטראוס

לוח אירועים


כפתורי סינון אירועים על פי פרמטרים

חדשות ועדכונים


בעלי תפקידים

איתי נקש

שם: איתי נקש

תפקיד:

מנהל מדיניות חוץ

טלפון: 052-8752781
03-5198719