איגוד התעשייה הקיבוצית


א‫יגוד התעשייה הקיבוצית מייצג מסייע ומקדם את התעשייה הקיבוצית ‫המהווה את התשתית הכלכלית העיקרית של הקיבוצים.

‫איגוד התעשייה הקיבוצית אשר הוקם בשנת 1962 הינו ארגון גג המייצג ‫למעלה מ-250 מפעלי תעשייה בקיבוצים, מושבים שיתופיים ומפעלים ‫אזוריים, הפרושים על פני כל הארץ מרביתם באזורי הפריפריה. התעשייה ‫הקיבוצית ממוקדת בעיקר בענפי התעשייה המסורתית ומאופיינת בנאמנות‫ גבוהה ובמחויבות של העובדים. בפיתוח מואץ של היצוא, בחדשנות וברמה ‫ניהולית גבוהה. איגוד התעשייה הקיבוצית מטפל באינטרסים המשותפים ‫למפעלי התעשייה הקיבוצית, ומייצגם במוסדות הציבוריים ובקרב גורמי משק ‫וכלכלה שונים. איגוד התעשייה הקיבוצית מעורב בתהליכים כלכליים בארץ ‫הנוגעים לתעשייה ותומך בתהליכי צמיחה והתחדשות.


בעלי תפקידים:

מרים דרוק

שם:

מרים דרוק

תפקיד: מנכ"לית איגוד התעשייה הקיבוצית

כתובת: המרד 29, תל אביב

טלפון: 03-6955413
054-5208210

לאה קוטלר

שם:

לאה קוטלר

תפקיד: מנהלת מש"א הדרכה וכספים

כתובת: המרד 29, תל אביב

טלפון: 03-6955413
052-3662594

רפי נבו

שם:

רפי נבו

תפקיד: מנהל אגף טכנולוגי מו"פ חדשנות יזמויות

כתובת: המרד 29, תל אביב

טלפון: 03-6955413
052-2788498

מיכל צורן

שם:

מיכל צורן

תפקיד: מנהלת אגף פעילות בינלאומית פיתוח עסקי וסחר

כתובת: המרד 29, תל אביב

טלפון: 03-6955413
054-2872208

מתי אנקרי

שם:

מתי אנקרי

תפקיד: מנהלת חשבונות

כתובת: המרד 29, תל אביב

טלפון: 03-6955413
052-6410519

נורית גנני

שם:

נורית גנני

תפקיד: מנהלת הלשכה

כתובת: המרד 29, תל אביב

טלפון: 03-6955413
052-4436668

לוח אירועים