תוכנית מגן תעשייה גרסה 6.9.2020 – V1

תעשייניות ותעשיינים יקרים,
בחודשים האחרונים פעלנו במספר זירות רב במטרה להביא להגברת הוודאות העסקית וההמשכיות התפקודית והיצרנית,
לצד הבטחת בריאות העובדים והעובדות בתעשייה ולהמשך אספקת המוצרים והשירותים למשק בתקופה מאתגרת זו.
התעשייה הישראלית עמדה, עד כה, בהצלחה רבה במשימה, תוך הפגנת אחריות לאומית ו במקביל יכולת מוכחת לשמירה
על בריאות העובדים וקטיעה יעילה של שרשראות ההדבקה בתוך החברות.
נוכח האתגרים אשר עוד מצפים לנו בחודשים הקרובים, השקנו ביום 2020.9.1 ,את תוכנית מגן תעשייה, אשר כוללת 6
מעגלי הגנה וולונטריים.
אציין כי תוכנית זו הינה בבחינת "פיילוט" וככל שנדע להפגין יכולת מוכחת, כך יוכרו מפעלי התעשייה כברי סמכא למעבר
לרגולציה עצמית בביצוע חקירות אפידמילוגיות פנימיות ברות תוקף הנתמכות בכלים מקצועיים וטכנולוגיים נוספים.
התוכנית הינה מכלול של 6 מעגלי הגנה משולבים, אשר הטמעתם תביא, בוודאות גבוהה, להמשכיות עסקית ורציפות תפקודית
ברמה הגבוהה ביותר. 

 

למצגת כוללת על תוכנית "מגן תעשייה" – לחץ כאן
 

בברכה. ליאור לוי יו"ר פורום המשכיות עסקית התאחדות התעשיינים